Bestuursverkiezingen N-VA Aartselaar

15 februari 2019 - 20:00

Op vrijdag 15 februari kiezen de leden van N-VA Aartselaar een nieuw afdelingsbestuur. Zowel de voorzitter, ondervoorzitter als bestuursleden worden dan rechtstreeks verkozen. Mandatarissen zetelen automatisch in het afdelingsbestuur. Leden die minstens 3 maand lid zijn van de lokale afdeling kunnen die avond zowel stemmen, als zich voorafgaand kandidaat stellen voor één of meerdere van deze functies.

Alle geïnteresseerde leden worden verwacht in de zaal van café Derby. Die avond zullen onze burgemeester en schepenen ook wat toelichting geven bij het bestuursakkoord met Groen voor de komende zes jaar in Aartselaar.

Adres: 

zaal café Derby

Laar 5, Aartselaar