Geschiedenis

N-VA als erfgenaam van de Volksunie

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1994 kon de VU, die in Aartselaar nochtans lang bestond uit een zeer actieve kern en heel wat leden, niet meer opkomen met een volledige lijst. Ook op nationaal vlak ging het minder goed en plaatselijk behaalde de partij geen enkele verkozene.  Toch bleef VU Aartselaar een werking behouden en gaven ze nog regelmatig pamfletten uit onder de naam “Wij in Aartselaar”.

VBA en DLA

In het voorjaar van 2000 werden de gesprekken over een mogelijke samenwerking met het toenmalige VBA (Vernieuwd Beleid Aartselaar) concreter en de kartelovereenkomst werd een feit. De streefdoelen van het VBA lagen volledig in de lijn van het VU-programma en ook enkele onafhankelijken sloten zich enthousiast aan. Het werd een mooie lijst met 23 personen met een goede mix van ervaring, jongeren, mannen en vrouwen die zich voor Aartselaar wilden inzetten.  VBA streefde naar frisse ideeën, meer openheid, een integraal jeugdbeleid en een lange termijn visie voor mens, milieu en economie. De ploeg kreeg een nieuwe naam, met name Democratisch en Leefbaar Aartselaar. Onder de afkorting DLA trok men dus naar de kiezer.  De jonge advocate Sophie De Wit trok als onafhankelijke de lijst en ex-schepen voor het VBA Luc Wuytack duwde de lijst. Van de latere N-VA-ploeg stonden ook Anne Van Ruyssevelt (onafhankelijke) en Lieve Redant (VU) op de lijst met nog 3 andere latere N-VA-leden. Uiteindelijk werd Sophie De Wit verkozen als enige gemeenteraadslid voor DLA.

De oprichting van N-VA Aartselaar en het kartel CD&V/N-VA

Toen eind 2001 de N-VA werd opgericht, ontstond in Aartselaar ook een lokale N-VA werking, die eerst verder binnen de groep van DLA het lokale beleid opvolgde. In de aanloop naar de verkiezingen van 2006 resulteerden heel wat gesprekken met CD&V in een nieuw kartel. CD&V/N-VA was ook in Aartselaar een feit. Deze keer stonden 4 N-VA'ers (Sophie, Anne, Lieve en Eddy) op de lijst, met Sophie op de tweede plaats. We gingen samen met CD&V voor 5 sterren, want volgens ons verdiende de Aartselaarse inwoner een vijfsterrenbehandeling. We behaalden een mooi resultaat dat helaas niet kon verzilverd worden in bestuursbevoegdheden, maar wel een stevige ploeg in de oppositie bracht. Sophie de Wit werd herverkozen als gemeenteraadslid en zetelde vanaf het begin, zoals afgesproken in de kartelovereenkomst, als afzonderlijke fractie. Eddy Vermoesen nam de voorzittersfunctie over van Lieve Redant. Het ledenaantal groeide gestaag en door de verhuis van een CD&V-mandataris kon Lieve Redant in 2010 haar intrede maken in de Aartselaarse N-VA-fractie.

Begin 2010 werd ook een lokale Jong N-VA-afdeling opgericht. Jong N-VA Antwerpse Zuidrand (AZURA) groepeerde de actieve politieke jongeren uit 10 gemeenten van de Antwerpse Zuidrand en het kanton Kontich, waaronder Aartselaar.

N-VA Aartselaar laat ook nationaal van zich spreken

Bij de Vlaamse verkiezingen van 2009 kwam N-VA alleen op en kreeg Sophie De Wit de 5e plaats op de Antwerpse lijst. Dankzij het uitstekende resultaat van N-VA werden er in onze provincie 6 N-VA'ers verkozen en mocht Sophie tot haar eigen verbazing in de slipstream van Bart De Wever naar het Vlaams Parlement. Als haar parlementair medewerker werd Bart Lambrecht aangetrokken, toevallig ook uit Aartselaar, die daarbij ook de lokale bestuursploeg versterkte. Sophie concentreerde zich in het Vlaams Parlement op Mobiliteit, met onder meer grote aandacht voor het Antwerpse Masterplan Mobiliteit.

Bij de federale verkiezingen van 2010 mocht Sophie De Wit opnieuw op de lijst plaatsnemen. Deze keer niet in de luwte, maar op de 2e plaats achter lijsttrekker Jan Jambon. In de 'tsunamiverkiezing' werd N-VA de grootste partij van België en behaalde Sophie met 26918 voorkeurstemmen een schitterend resultaat. De overstap van het Vlaams Parlement naar de Kamer werd gemaakt en daar zetelt Sophie als één van de N-VA-experten inzake Justitie.

Succesvolle gemeenteraadsverkiezingen van 2012

Met het oog op de verkiezingen van 2012 werd in februari 2011 een nieuwe bestuursploeg voor N-VA Aartselaar verkozen. Naast oude getrouwen Eddy, Anne, Lieve, Sophie en Bart kwamen ook Eric Vanseuningen, Freddy Cornelissens, Miel Mertens, Thomas Braem en Jan Van Camp in het bestuur. Niet alleen het bestuur verdubbelde, maar ook het ledenaantal steeg fel.

De N-VA besliste om op eigen kracht naar de Aartselaarse kiezer te trekken en stelde een sterke lijst van 23 gemotiveerde kandidaten samen. Sophie De Wit trok de lijst en daagde zetelend burgemeester Marc Van den Abeelen uit met een opvallende campagne. De N-VA bouwde in verschillende werkgroepen een uitgebreide visie op de toekomst van Aartselaar uit, wat resulteerde in een verkiezingsprogramma van maar liefst 42 pagina's.

Op 14 oktober 2012 gaf de kiezer het volle vertrouwen aan de N-VA. Met een score van 36,4% zorgde N-VA Aartselaar voor een stunt en won ze ruim de verkiezingen. Ook alle individuele kandidaten haalden mooie scores: geen enkele kandidaat haalde minder dan 100 voorkeurstemmen binnen. Absolute topper was kopvrouw Sophie De Wit met 1589 voorkeurstemmen, liefst 50% meer dan de zetelende burgemeester.

De N-VA haalde door dit unieke resultaat 10 van de 23 gemeenteraadszetels binnen, vooral ten koste van Open Vld, CD&V en Vlaams Belang. De meerderheid van Open Vld en NAP was niet langer mogelijk. De N-VA was quasi incontournable geworden en sloot dezelfde avond nog een bestuursakkoord met het kartel Sp.a-Groen.

Ook de provincieraadsverkiezingen werden voor N-VA Aartselaar een succes. Met Katleen Van Hove stond er namelijk een Aartselaarse kandidate als lijsttrekker voor het kiesarrondissement Boom. Met een verbluffende score van 13.562 voorkeurstemmen was zij de absolute stemmenkampioene in de regio. Ze haalde zelfs de hoogste penetratiegraad van de ganse provincie.

De eerste bestuursjaren

N-VA Aartselaar mag volgens dat bestuursakkoord de burgemeester, drie schepenen, de OCMW-voorzitter en de gemeenteraadsvoorzitter leveren. Sophie De Wit werd de logische burgemeester. Eddy Vermoesen, Mark Vanhecke en Bart Lambrecht werden aangeduid als respectievelijk 1e, 2e en 3e schepen. Het OCMW-voorzitterschap werd gedeeld door Hilde Heyman (de eerste drie jaar) en Lieve Redant (de laatste drie jaar). Jan Van der Heyden werd aangeduid als gemeenteraadsvoorzitter, terwijl Paula De Leeuw in de gemeenteraad als fractieleidster optreedt. Anouk Beels, Anne Van Ruyssevelt, Blondje Joosten en Jos Mertens vervolledigen de N-VA-fractie in de gemeenteraad. In de OCMW-raad zetelen Hilde Heyman, Lieve Redant en Guido D'eer.

Om ook het N-VA-bestuur uit te breiden, werden nieuwe bestuursverkiezingen gehouden. Het nieuwe bestuur steeg van 10 naar 23 bestuursleden. Katleen Van Hove, zetelend provincieraadslid, werd unaniem verkozen als nieuwe voorzitter ter opvolging van Eddy Vermoesen. Voor het eerst wordt ook gewerkt met een dagelijks bestuur.

Na enkele maanden besloot Lieve Redant, stichtend lid van de afdeling, de actieve politiek te verlaten om meer tijd vrij te maken voor haar gezin en werk. Nicole Caremans volgde Lieve op in de OCMW-raad. Het bestuur besliste om Hilde Heyman aan te duiden om ook de laatste drie jaar van de legislatuur het OCMW te leiden.

De nieuwe coalitie van N-VA en Sp.a-Groen werkte een uitgebreid meerjarenplan voor de gemeente uit van maar liefst 250 pagina's. Het ambitieuze plan zet duidelijk 'de kracht van verandering' om in concrete resultaten en investeringen, en dit met een gezond financieel beleid en de laagste belastingen uit de ruime regio.

'Moeder der verkiezingen' zorgt voor N-VA-score van 47% in Aartselaar

In 2014 werd 'de moeder der verkiezingen' een groot succes voor de N-VA. Zowel op Vlaams, federaal als Europees niveau worden verkiezingen gehouden. Niet alleen scoort de N-VA nationaal zeer sterk, ook de N-VA-score in Aartselaar is zeer opvallend. De Kamerlijst, waar burgemeester Sophie De Wit op de 5e plaats achter Bart De Wever staat, haalt in Aartselaar liefst 47,6% van de stemmen binnen. Die score toont duidelijk aan dat de Aartselarenaar ook tevreden is over de eerste jaren van het lokale N-VA-beleid. Sophie De Wit haalt 16.660 voorkeurstemmen binnen en mag een nieuwe legislatuur als Justitiespecialiste in de Kamer zetelen.

In het bestuur vindt een wissel plaats. Ondervoorzitter Miel Mertens neemt de fakkel van voorzitter over van Katleen Van Hove, die de functie ad interim deed. Katleen wordt dan weer ondervoorzitter.

Het bestuur wordt terwijl versterkt met jonge leeuwen als Dante Belon en Joris De Bie. Samen trekken ze ook mee aan de kar van Jong N-VA. Eerst groepeert Aartselaar zich binnen Jong N-VA Rupel, maar nadien binnen Jong N-VA Zuidrand met de HEKLA-gemeenten.

En verder?

Wat de verdere toekomst brengen zal, kunnen we u nog niet vertellen, maar het ziet er in ieder geval rooskleurig uit!  Bij deze willen we ook nog een woord van dank richten tot alle mensen die het mogelijk gemaakt hebben dat we staan waar we nu staan. Dat kon alleen door het werk van een ploeg met heel wat supporters. Bij deze dan ook een welgemeende dankjewel aan de ganse ploeg, de supporters en de kiezers!