Nieuws

Op 29 april 2021, over deze onderwerpen: Sociaal Huis & OCMW, Wonen

Elke gemeente moet van Vlaanderen verplicht een quotum sociale huurwoningen behalen. Indien een gemeente dat niet haalt én onvoldoende inspanningen levert om dat aantal wél te realiseren, wordt die gemeente onder curatele geplaatst. Tweejaarlijks brengt Wonen Vlaanderen een rapport uit hoe elke …

Op 20 april 2021, over deze onderwerpen: Communicatie, Onderwijs, Patrimonium

Het lokale bestuur van Aartselaar biedt gratis internet aan in de omgeving van de gemeentelijke basisschool Cade Carillolei via WIFI4EU-hotspots. Het gemeentebestuur kreeg daarvoor een Europese subsidie van 15.000 euro. In samenwerking met Telenet verovert Aartselaar zo een plekje op de Europese …

Op 27 maart 2021, over deze onderwerpen: Burgerzaken, Leefmilieu & Landbouw

Tot voor kort was een burgerlijk huwelijk uitsluitend mogelijk in een gemeentehuis. De wet staat nu echter ook een huwelijk buiten het gemeentehuis toe, als die buitenlocatie eigendom is van de gemeente. Aartselaar behoort tot de eerste gemeenten die dat voor haar inwoners wil mogelijk maken …

Blikvangers

  • N-VA Aartselaar deelt gelukskoekjes uit aan elk Aartselaars gezin

    De afgelopen weken deelde N-VA Aartselaar niet louter haar huis-aan-huisfolder rond in de gemeente. In de brievenbus van elk Aartselaars gezin stak de partij ook twee fortune cookies of gelukskoekjes. In totaal werden zo maar liefst 12.000 koekjes uitgedeeld door de bestuursleden! “In elk koekje vonden onze inwoners een kleine, opbeurende boodschap terug. Zo proberen we elk Aartselaars gezin toch een opkikkertje te geven in deze uitzonderlijke tijden, waarin onze vrijheid door het virus wat aan banden is gelegd”, zegt voorzitter van N-VA Aartselaar Bart De Hertogh.
  • N-VA Aartselaar schenkt al haar leden een aperitiefpakket

    Fysieke nieuwjaarsrecepties kunnen dit jaar helaas niet doorgaan. N-VA Aartselaar blijft echter niet bij de pakken zitten en organiseert daarom een digitale nieuwjaarsdrink op vrijdag 22 januari om 20u. Om er voor te zorgen dat alle leden iets hebben om te klinken, deelde het bestuur van N-VA Aartselaar de afgelopen dagen liefst 250 aperitiefpakketten rond met telkens een flesje cava, fruitsap, chips, nootjes en koekjes.
  • Bart De Hertogh volgt Miel Mertens op als voorzitter N-VA Aartselaar

    2021 brengt niet alleen een nieuw jaar met zich mee, maar bij N-VA Aartselaar houdt het ook een voorzitterswissel in. Miel Mertens (72 jaar) geeft de fakkel door aan ondervoorzitter Bart De Hertogh (51 jaar). “Het was van in het begin mijn betrachting om de verkiezingen van 2018 en 2019 nog goed mee te begeleiden als voorzitter, maar daarna plaats te maken voor een opvolger”, zegt uittredend voorzitter Miel Mertens.