Nieuws

Op 29 november 2022

De 13-koppige fractie van de N-VA in Aartselaar heeft Yves Hulin aangeduid als haar nieuwe fractieleider. Yves Hulin volgt Paula De Leeuw op, die de fakkel doorgeeft omwille van gezondheidsredenen. Paula De Leeuw blijft wel in de gemeenteraad zetelen als gemeenteraadslid. Paula De Leeuw vervulde net …

Op 5 september 2022

Na een succesvolle editie van onze ‘Inhaalreceptie’ in juni, hopen we u weldra terug te mogen ontmoeten op ons ‘Kaas, wijn & (een beetje) breugelfestijn’. De naam spreekt voor zich wat u die avond allemaal op uw bord mag verwachten. Dit ‘Kaas, wijn & breugelfestijn’ vindt plaats op zaterdag 24 …

Op 14 april 2022, over deze onderwerpen: Leefmilieu & Landbouw

Dierenrechtenorganisatie Gaia maakte voor alle gemeenten een tussentijdse beoordeling van hun dierenwelzijnbeleid, nu de legislatuur halfweg is. De gemeente Aartselaar krijgt daarbij een score van 83% toebedeeld! Een zeer goede score, want daarmee zit Aartselaar nipt niet bij de tien best scorende …

Blikvangers

  • Miel Mertens verlaat het N-VA-bestuur

    Bestuurslid Miel Mertens heeft besloten om het bestuur van N-VA Aartselaar te verlaten. De 75-jarige Miel Mertens wil meer tijd spenderen aan reizen en fotografie en stopt daarom met zijn politieke engagementen. Miel Mertens was 12 jaar lang bestuurslid, waarvan enkele jaren als organisatieverantwoordelijke en voorzitter. In 2012 kwam hij ook op bij de gemeenteraadsverkiezingen. "Ik heb me al die jaren ten dienste van de ploeg gesteld, maar nu is het tijd aan een jongere generatie. Ik blijf hen alvast steunen en blijf vanzelfsprekend N-VA-lid, maar ga me voortaan dus op andere zaken toeleggen", besluit Miel. Het bestuur van N-VA Aartselaar bedankt Miel voor zijn jarenlange trouwe dienst!