Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 19 januari 2021, over deze onderwerpen: Sport

Tijdens het Sportgala in Aartselaar zet het lokaal bestuur tweejaarlijks knappe sportprestaties in de kijker. Vorig jaar kon dit door de coronamaatregelen jammer genoeg niet doorgaan. Gelet op het belang van sport in de huidige samenleving en met het doel de sportbeoefening in Aartselaar aan te …

Op 19 januari 2021, over deze onderwerpen: Verkiezingen 2018

Fysieke nieuwjaarsrecepties kunnen dit jaar helaas niet doorgaan. N-VA Aartselaar blijft echter niet bij de pakken zitten en organiseert daarom een digitale nieuwjaarsdrink op vrijdag 22 januari om 20u. Om er voor te zorgen dat alle leden iets hebben om te klinken, deelde het bestuur van N-VA …

Op 18 januari 2021, over deze onderwerpen: Jeugd, Onderwijs, Sport

Naar aanleiding van de (mogelijke) uitbraak van de Britse Covid-variant in de gemeenten Edegem en Kontich, en de aldaar genomen maatregelen, hebben de verzamelde burgemeesters van de Rupelstreek en Aartselaar, conform de adviezen van de veiligheidscel en het CLB, beslist een sterke aanbeveling uit …

Op 17 januari 2021, over deze onderwerpen: Politie en Veiligheid

Afgelopen nacht moesten brandweer en politie uitrukken omwille van een auto die uitbrandde in de Leugstraat. De auto blijkt bewust te zijn in brand gestoken. Het incident doet denken aan talrijke brandstichtingen vanuit het drugsmilieu die in het Antwerpse en de randgemeenten de laatste tijd …

Op 14 januari 2021, over deze onderwerpen: Sociaal Huis & OCMW

De Rupelstreekgemeenten Boom, Hemiksem, Niel, Rumst, Schelle en Aartselaar hebben in samenspraak met de Eerstelijnszone RupeLaar de locatie voor het vaccinatiecentrum gekozen: dat wordt ingericht in het nieuwe gebouw Log!Ville (*) op het Wetenschapspark aan de Galileilaan in Niel. Aan de keuze ging …

Op 11 januari 2021, over deze onderwerpen: Integratie & inburgering, Sociaal Huis & OCMW

Vlaams minister van Samenleven Bart Somers heeft samen met het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) 26 projecten geselecteerd -verspreid over 55 gemeenten- om nieuwkomers in contact te brengen met autochtone Vlamingen. Elk van de proefprojecten ontvangt 40.000 euro. Daartoe …