Aartselaar belastingsvriendelijkste gemeente van Vlaanderen

Op 17 januari 2008

Ut een onderzoek van de Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) blijkt dat de onroerende opcentiemen, een heffing in functie van het kadastraal inkomen, de snelst stijgende gemeentebelasting is. In Aartselaar blijven die opcentiemen echter de laagste van heel Vlaanderen. 'Die lage gemeentebelastingen zijn een duidelijke politieke keuze die we nu al gedurende vier legislaturen kunnen aanhouden', zegt de schepen van Financiën Nadine Francus (VLD). 'De mindere opbrengst door de lage opcentiemen en aanvullende personenbelasting proberen we op een andere manier te compenseren. We voeren een zuinig beleid waarbij elke investering zorgvuldig wordt overwogen, maar trachten ook zo veel mogelijk subsidies van hogere overheden te krijgen. Daarnaast schrijven we voor allerlei projecten derde partijen aan om een publiek-privaatrechtelijke samenwerking tot stand te brengen. Bovendien ligt het gemiddelde inkomen hier hoger dan in andere gemeenten. Precies door die lage belastingen worden er veel mensen met een hoog inkomen aangetrokken tot deze gemeente.' Oppositielid Sophie De Wit (N-VA) vreest echter dat het gemiddelde inkomen de komende jaren zal dalen door de vergrijzing. 'De meeste jongeren kunnen niet meer in onze gemeente blijven wonen omdat de prijzen voor gronden en woningen hier zo hoog liggen. En hoewel de gemeentebelastingen inderdaad laag zijn, moet je ook rekening houden met de waterfacturen die hier gemiddeld veel hoger liggen dan in de andere gemeenten. Grote gezinnen, die veel water verbruiken, zijn daar uiteraard de dupe van.' Naast Aartselaar scoorden nog enkele gemeenten uit de Antwerpse rand goed, zoals bijvoorbeeld Schilde en Kapellen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is