Pakt voorzitter schepenen op snelheid?

Op 1 september 2007

De verkiezing van de leden voor de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening werd meteen al uitgesteld omdat Aartselaar, net zoals veel andere gemeenten, niet genoeg vrouwelijke kandidaten heeft.

Het voorstel van René Lauwers (Groen!) om het subsidiereglement voor energiebesparende maatregelen te wijzigen, werd afgewezen.Hij vroeg een specificatie voor elektrische verwarmingsinstallaties.

Willy Hameau (sp.a) kaartte het probleem van de foutparkeerders aan in de Hoevelei en Frits Van den Ber-ghelaan. De chauffeurs zouden voor gevaarlijke situaties zorgen. "Dergelijke zaken vallen onder de bevoegdheid van de politie. U zal zich tot hen moeten wenden", antwoordde voorzitter Kris Wils (NAP).

Een idee van Liliane Mariën (Vlaams Belang), om op enkele plaatsen ook parkeerplaatsen voor moto's te creëren, werd richting verkeerscel verschoven om daar te worden besproken.

Tot slot vroeg Sophie De Wit (N-VA) zich af waar de beleidsnota bleef. Ze richtte zich ook tot voorzitter Wils. "Ik twijfel niet aan uw inzet", sprak ze. "Noch aan uw dossierkennis, maar ik vraag me af waarom u steeds antwoorden geeft op vragen die door de bevoegde schepenen kunnen worden beantwoord. De lichaamstaal van de schepenen spreekt boekdelen: u pakt hen in snelheid."

Wils werd er niet door van zijn stuk gebracht. "Het is mijn taak om de vergadering te leiden en antwoorden te geven. Ik heb tot nu toe nog geen signalen gekregen dat de schepenen het daar niet mee eens zijn."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is