Paula De Leeuw wordt fractieleider van de N-VA in Aartselaar

Op 12 december 2012

Paula De Leeuw (55 jaar) werd op de eerste fractievergadering van N-VA Aartselaar unaniem verkozen tot fractieleider voor de komende legislatuur. Paula De Leeuw zal aan het hoofd van de tienkoppige N-VA-fractie staan. “De uitdaging is groot, van onze 10 gemeenteraadsleden zijn er acht nieuw. Het zal dus nog een leerproces worden, ook voor mezelf”, aldus De Leeuw. Ook de N-VA’ers die in de OCMW-raad en de politieraad zullen zetelen, zijn bekend. De nieuwe burgemeester, schepenen, OCMW-voorzitter en gemeenteraadsvoorzitter waren al eerder bekend.

Als fractieleider zal Paula De Leeuw de tienkoppige fractie van de N-VA in de gemeenteraad in goede banen leiden. “Maar daarnaast vervul ik ook een brugfunctie tussen onze burgemeester, schepenen en OCMW-voorzitter enerzijds en onze gemeenteraadsleden anderzijds. Als fractieleider wil ik er voor zorgen dat al onze gemeenteraadsleden inhoudelijk aan bod komen in de gemeenteraad en daarbuiten. Daarin willen we het alleszins anders aanpakken dan het vorige bestuur, waar het uitsluitend de schepenen en soms de burgemeester waren die het woord namen. Ik dank alvast mijn fractie voor het grote vertrouwen”, zegt een tevreden Paula De Leeuw. Voordien was Paula onderwijzeres in de gemeentelijke basisschool CADE. Een job die ze helaas moest opgeven doordat een ziekte haar in de rolstoel deed belanden.

Daarmee is ook de voltallige gemeenteraadsfractie en OCMW-fractie bekend. De drie leden die N-VA zal afvaardigen in de OCMW-raad zijn Hilde Heyman, Lieve Redant en Guido D’eer. Heyman wordt de eerste drie jaar OCMW-voorzitter, Redant de laatste drie jaar.

De gemeenteraadsfractie zal bestaan uit Sophie De Wit (burgemeester), Eddy Vermoesen, Mark Vanhecke, Bart Lambrecht (drie schepenen), Jan Van der Heyden (gemeenteraadsvoorzitter), Paula De Leeuw (fractieleider), Anouk Beels, Jos Mertens, Anne Van Ruyssevelt en Blondje Joosten (gemeenteraadsleden).

Tegenover de tien oorspronkelijk verkozenen, worden Lieve Redant, Guido D’eer (beiden OCMW-raadslid geworden) en Katleen Van Hove (verkozen als provincieraadslid) dus vervangen door de eerste opvolgers Anne Van Ruyssevelt, Blondje Joosten en Jos Mertens. Binnen N-VA Aartselaar gold namelijk de afspraak om lokaal geen mandaten te cumuleren.

Tot slot worden Jan Van der Heyden en Jos Mertens voorgedragen voor de politieraad. De afgevaardigden voor de politieraad moeten namelijk ook gemeenteraadslid zijn.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is