Uitbreiding kinderropvang blijft een belangrijk actiepunt

Op 10 oktober 2012, over deze onderwerpen: Kinderopvang

Uitbreiding Kinderopvang blijft een belangrijk actiepunt, waar de N-VA zich ten volle voor zal inzetten.

In de foldertjes van NAP en VLD wordt er gestoeft met uitbreiding kinderopvang in de huidige bestuursperiode en soms wordt er verwezen naar een krantenartikel waarin, op basis van verouderde en ongenuanceerde gegevens, goede punten werden toebedeeld aan Aartselaar.
Eerst en vooral willen we iets duidelijk stellen, je kan de problematiek kinderopvang niet onder één noemer beoordelen. Er zijn twee grote groepen die te zeer van elkaar verschillen om conclusies te maken over het geheel.


Enerzijds het je de voorschoolse kinderopvang, dit gaat over opvang van kinderen van 0 tot 2,5 jaar en een zeer klein stukje naschoolse- en vakantieopvang (voor de iets ouderen), aan de aanbodzijde vinden we de onthaalouders aangesloten bij de dienst opvanggezinnen te Boom, een zeer klein aantal zelfstandige onthaalouders en enkele kleine zelfstandige kribbes. Een grote voorziening op de Boomsesteenweg sloot in januari 2011 zijn deuren. De gemeente heeft zelf geen enkele voorziening voor deze vorm van kinderopvang (Wilrijk en Kontich zijn gemeentes waar de burgemeester zich graag mee vergelijkt, wel zowel de Stad Antwerpen als de gemeente Kontich bieden zelf kinderopvang voor de allerkleinsten aan.)
Wij vrezen dat door het uitblijven van een deftig statuut voor onthaalouders, die groep gaat blijven slinken. Wat we ten zeerste betreuren maar het statuut is natuurlijk geen gemeentelijke bevoegdheid. Wij vinden dan ook dat er proactief moet ingegrepen worden en er ernstig moet nagedacht worden, hoe we in onze gemeente voldoende kinderopvang voor onze gezinnen kunnen garanderen. En hoe we de onthaalouders gemeentelijk kunnen ondersteunen.

De tweede groep betreft de buitenschoolse kinderopvang, zowel na-schools als in vakantieperiodes. Hier heb je twee belangrijke voorzieningen n.l. Robbedoes (slechts 25 plaatsen) en de opvang in Kwabbernoot (momenteel gaat dit door in CADE, waar een 70-tal kinderen terecht kunnen). Daarnaast bieden ook de speelpleinen een belangrijk aanbod aan opvang tijdens bepaalde schoolvakanties. Met de belangrijke opmerking dat deze laatste vorm valt onder "jeugd" terwijl de typische kinderopvang onder de sector en minister van Welzijn thuishoort, het zijn totaal andere normen en totaal andere doelstellingen. Door het ongenuanceerd op één lijn te zetten doe je de waarheid geweld aan.
Waar moeten alle kinderen naartoe in vakantie waarin geen speelpleinwerking actief is:
- thuisblijven ?
- naar dure sportkampen van allerlei privé initiatieven?
- bij hun grootouders? Die mensen zijn soms zelf nog aan het werk of zien een een lange dag met meerdere kleinkinderen niet steeds zitten

Inderdaad, door het aandringen van de N-VA hebben we kunnen bekomen dat de sluiting van drie weken van Robbedoes kon omgezet worden in een sluiting van maar twee weken. Dit is een stap in de goede richting, maar voor ons blijft het onbegrijpelijk dat er twee weken geen opvang voor de kleinste kleuters mogelijk is. Niet iedereen kan die periode verlof nemen. Vergelijking met buurgemeentes leert dat zij deze zomerperiode overbruggen met extra personeel.
Men stoeft ook met de extra opvang op het einde van de vakantie, toen de speelpleinwerking niet meer actief was. Ook deze maatregel kwam er niet spontaan terwijl het een zeer logische en nodige vraag was.
Aartselaar telt veel tweeverdieners, deze gezinnen zorgen mee voor de inkomsten van onze gemeente, want akkoord de belastingen zijn laag, maar een laag percentage brengt voor onze gemeente meer op dan een hoog percentage in gemeentes waar het gemiddeld inkomen lager ligt. Wij hebben deze jonge gezinnen nodig, zij verdienen een gezinsvriendelijk beleid waar kinderopvang een belangrijk onderdeel van is.

Voor ons is het duidelijk dat er nog meer moet geïnvesteerd worden in kinderopvang, de kwaliteitsverschillen tussen Robbedoes en Kwabbernoot moeten aangepakt worden, alle kinderen verdienen voldoende toezicht, leuk speelgoed en voldoende ruimte.
Ouders betalen tenslotte evenveel voor beide vormen van gemeentelijke kinderopvang.
Wij willen dat alle kleuters los van de groten kunnen opgevangen worden. Wij willen dat er bijkomende locaties komen, dus willen wij onderzoeken of het lokaal van het Rode Kruis dat kortelings vrijkomt kan gebruikt worden (na oplossing schimmelprobleem en met doorgang naar huidige Robbedoes zodat die ruimte serieus vergroot) andere uit te zoeken opties: bijbouwen op locatie Robbedoes of groter project op locatie van gemeentemagazijn dat in de loop van 2013 vrijkomt.

Dus ook op dit vlak trekt de N-VA de kaart van de verandering en trekken wij voluit de kaart van de gezinnen.

 

Lieve Roscam-Redant

gemeenteraadslid en gewezen onthaalouder

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is