A12 en N177 hebben dringend nood aan visie rond baanwinkels

De provincie Antwerpen werkt voor belangrijke straten met veel baanwinkels een overkoepelende visie uit waarbinnen elke overheid kan werken. Vorige legislatuur werden de N10 en N70 geselecteerd als pilootprojecten. In het bestuursakkoord van de provincie staat nu dat ze dit voor meerdere straten wil doen. “Het is hoog nodig dat dit ook voor de A12/N177 wordt ontwikkeld om de neuzen van alle gemeentebesturen in dezelfde richting te zetten. De N177 werd oorspronkelijk ook geselecteerd door de provincie, maar sneuvelde in de keuze van de pilootprojecten”, zegt provincieraadslid Isabelle Vrancken (N-VA) uit Aartselaar, die hierover de deputatie in een schriftelijke vraag ondervroeg.

Op dit ogenblik lijden de A12 en de N177 onder dat gebrek aan een bovenlokale visie, vindt Vrancken. “We stellen vast dat de verschillende gemeenten aan de A12/N177 er verschillende visies op nahouden in hun ruimtelijke ordening. Terwijl de ene gemeente de KMO-verordening streng interpreteert en enkel bouwvergunningen toestaat voor KMO zonder intensieve loketfunctie, proppen andere gemeenten hun grondgebied vol met baanwinkels die heel wat verkeer genereren. Als elke gemeente zo redeneert, slippen de A12 en de N177 binnen de kortste keren volledig dicht. Hun verkeersverzadiging is nu al groot. Daarom is het opmerkelijk dat vandaag de ene gemeente een bouwvergunning weigert en daarna vaststelt dat de buurgemeente datzelfde project een kilometer verderop gewoon vergunt.”

Voor Isabelle Vrancken is het hoog tijd dat die visie er komt. “De gemeenten en de Vlaamse overheid buigen zich nu over plannen om de A12 en N177 drastisch te herinrichten. In 2021 zou de schop in de grond kunnen gaan volgens AWV. Natuurlijk zal men zijn doel voorbijschieten als de N177 alsnog wordt volgebouwd met baanwinkels die veel bijkomend verkeer genereren. De visie rond de baanwinkels en studie rond de herinrichting lopen dus best parallel.”

Vrancken kijkt daarvoor naar de hogere overheid om samen met de gemeenten en alle betrokken actoren rond tafel te zitten. “Momenteel is de provincie de bevoegde overheid daartoe, dus het lijkt me zinvol dat zij hier hun rol opnemen. Ook de provincie heeft er trouwens alle belang bij, want zij zijn momenteel de beroepsinstantie bij stedenbouwkundige vergunningen van gemeenten. De deputatie heeft dan zelf een goed kader waarbinnen ze wel of niet vergunt.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is