Nieuwe minister van Omgeving kan onmogelijk ISVAG positief vergunnen

Op 6 februari 2019, over deze onderwerpen: Leefmilieu & Landbouw, Ruimtelijke ordening

Het gemeentebestuur van Aartselaar reageert tevreden op de adviezen die de nieuwe ISVAG-verbrandingsoven op de grens van Aartselaar en Wilrijk negatief adviseren.

“Samen met 1.600 inwoners en onze milieuraad, heeft het gemeentebestuur van Aartselaar heel wat argumenten aangehaald waarom de bouw van een nieuwe en veel grotere ISVAG-oven op de huidige locatie onmogelijk is”, zegt Aartselaars schepen van Leefmilieu en Afvalbeleid René Lauwers (Groen). “We stellen vast dat heel wat van die bezwaren vandaag in het negatief advies van het Departement Omgeving worden gevolgd. Zo deelt het Departement onze mening dat de nieuwe, gigantische oven niet strookt met de goede ruimtelijke ordening en moeilijk verzoenbaar is met de A12/N177 die al gigantisch verzadigd is. ISVAG heeft dat altijd ontkend, maar dat wordt nu dus duidelijk bijgetreden. Daarnaast heeft ISVAG ook altijd ontkend dat beide ovens samen zouden geëxploiteerd worden, maar koppelt het aan de bouw van de nieuwe oven wel geen afbraak van de oude oven. Ook dat hebben wij gesignaleerd en wordt nu bevestigd in het negatief advies.”

Het negatieve advies waarmee de minister nu moet rekening houden, is volgens schepen Lauwers mede het gevolg van de talrijke bezwaarschriften van de Aartselaarse milieuraad en 1.600 burgers. “We zijn in onze bezwaren niet over één nacht ijs gegaan en hebben heel wat terechte argumenten aangekaart. Ik wil iedereen die een bezwaarschrift indiende daarvoor bedanken. Het negatieve advies is zo structureel dat de minister niet anders kan dat de vergunning weigeren. Het ISVAG-bestuur zal goed moeten nadenken hoe ze met dit dossier verder gaat. We sluiten ons aan bij het standpunt van de Bond Beter Leefmilieu dat best naar een andere locatie kan gezocht worden. Dat is ons het voorbije decennium door het ISVAG-dossier trouwens herhaaldelijk beloofd, tot dan plots een aanvraag op dezelfde locatie werd ingediend.”

Nieuwe minister van Omgeving is partijdig in ISVAG-dossier

Schepen Lauwers ziet tot slot nog een andere reden waarom kersvers minister van Omgeving Koen Van den Heuvel, de opvolger van Joke Schauvliege, de vergunning onmogelijk kan toekennen. “Tot deze morgen was Van den Heuvel nog burgemeester van Puurs – Sint-Amands. Puurs is één van de vennoten van ISVAG en heeft iemand in de raad van bestuur. Dat is weliswaar niet Van den Heuvel zelf, als parlementslid mocht hij niet in ISVAG zetelen, maar wel een Puurse partijgenoot van hem. Als burgemeester van Puurs heeft Van den Heuvel het ganse dossier dus al impliciet goedgekeurd en mee opgestart. Dat maakt dat hij als minister partijdig is in dit dossier en onmogelijk zelf een objectief oordeel kan vellen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is