Optimistische cijfers na een half jaar diftar in Aartselaar

Op 19 oktober 2021, over deze onderwerpen: Leefmilieu & Landbouw

Gemeente maakt voorlopige balans op van diftar-systeem waaruit blijkt dat de Aartselarenaren goed sorteren

Op 1 april 2021 werd het diftar-systeem voor huisvuil en gft ingevoerd in de gemeente Aartselaar. Na zes maanden ingebruikname is het tijd om een eerste balans op te maken van deze belangrijke stap in het afvalbeleid.

Het principe van het diftar-systeem is eenvoudig: je betaalt voor de hoeveelheid afval die je aanbiedt. Afhankelijk van de afvalstroom betaal je meer. Zo is huisvuil bijvoorbeeld duurder, want dat moet verbrand worden. gft is minder duur, omdat het gerecycleerd kan worden.

40 vrachtwagens huisvuil minder

Voorlopig kan Aartselaar een zeer knap rapport voorleggen wat betreft de daling van het huisvuil. Op deze resultaten mogen de bewoners terecht fier zijn. Als de cijfers van januari tot en met augustus 2020 en 2021 vergeleken worden, valt een daling vast van maar liefst 31% op. In absolute cijfers is dat een daling van 400 ton oftewel 40 volle vrachtwagens met een laadvermogen van 10 ton. IGEAN raamt het verschil op jaarbasis op zo’n 750 ton minder opgehaald huisvuil bij de inwoners. De gemeente evolueert van 136 kg/inwoner in 2020 naar een geschatte 85 kg/inwoner in 2021.

Er moeten wel wat randopmerkingen geplaatst worden bij deze cijfers, want 2020 met 2021 vergelijken is niet zo eenvoudig. In het coronajaar 2020 was er meer huishoudelijk afval omdat burgers meer van thuis uit werkten en niet op restaurant of café gingen. In april van dit jaar werd de nieuwe blauwe pmd-zak ingevoerd. Goed voor een stijging van 29% in de PMD-fractie. In de periode januari tot en met augustus 2021 werd zo’n 40 ton PMD meer opgehaald dan in dezelfde periode in 2020. Het is voorlopig dus correcter om het jaar 2021 te vergelijken met 2019. Ook dan is een daling te merken van 123 kg per inwoner naar 85 kg per inwoner.

Bij IGEAN merken ze dat men bij de invoering van diftar extra gemotiveerd is om goed te sorteren, maar dat dit na verloop van tijd wel wat afzwakt. Aan Aartselaar om het tegendeel te bewijzen.

Thuiscomposteren nog meer aanmoedigen

De gft-fractie daalde met 11%. Opmerkelijk, want in de vier andere gemeenten waar diftar dit jaar werd ingevoerd, was er een stijging te zien van de hoeveelheid opgehaald gft. De reden van deze daling in Aartselaar is momenteel nog niet meteen aanwijsbaar. Om de fractie gft te doen dalen, kunnen nog enkele stappen ondernomen worden. Voorbeelden daarvan zijn thuiscomposteren, grasmaaisel als mulchlaag gebruiken of grote hoeveelheden afvoeren naar het recyclagepark.

De cijfers gaan in ieder geval de goede kant uit: in geen enkel ander reyclagepark was er een sterkere stijging in de verkoop van het aantal compostvaten dan in Aartselaar.

Ophaling blijft zorgenkind

Voorlopig niets dan positief, al kende de omschakeling naar diftar ook de nodige problemen. De ophaling gebeurt vaak niet vlekkeloos: sommige containers worden niet geledigd, ophaalrondes worden uitgesteld, niet overal worden containers weer even correct teruggeplaatst…

Problemen die IGEAN erkent en waar hard aan gewerkt wordt. Niet simpel in een jaar waarin corona nog alom aanwezig is met een nijpend tekort aan vrachtwagenchauffeurs tot gevolg. Hierdoor geraakt een vlekkeloze ophaling momenteel moeilijk georganiseerd. De toekomst ziet er gelukkig beter uit nu de opleidingen tot chauffeur bij IGEAN weer volop van start zijn gegaan.

Naast problemen met de ophaling, ondervonden wel wat inwoners zelf problemen met de omschakeling van zak naar bak. Geurhinder, maden, het plaatsen en reinigen van de containers zijn daar enkele voorbeelden van. Burgers worden aangemoedigd om tips met elkaar te delen. Soms is het een beetje zoeken, maar uiteindelijk loont het diftar-systeem. Want wat zeker is, is het immense voordeel dat diftar ons allen biedt. Door de daling van 750 ton huisvuil per jaar kan er tot 580 ton CO2 vermeden worden omdat het afval niet verbrand hoeft te worden. Een geweldige opsteker voor milieu en klimaat.

Vragen? Contacteer de gratis infolijn

Inwoners die een vraag hebben over diftar kunnen steeds terecht op de gratis infolijn 0800 146 46. Ook www.igean.be/aartselaar bundelt alle info over diftar en sorteren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is