Linda Lauwers

Bestuurslid

Linda werd in 1957 geboren in de Tulpenlaan, als een van de eerste kinderen in de Kleine Landeigendom in Reet. Ze liep school in Boom, vlakbij haar grootouders, in de Van Leriuslaan en het Atheneum. Daarna volgde ze een graduaatsopleiding Handelswetenschappen, Bedrijfskunde, Pers en Voorlichting in Antwerpen.

Na haar studies ging ze samenwonen met Dirk Clement, eerst 3 jaar in Merksem, dan 12 jaar in Edegem en daarna 25 jaar in Boom; op de Grote Markt waar Dirk ook zijn verzekeringskantoor heeft. Ze kregen samen twee dochters, Manon en Maxime.

Van 2013 tot 2018 was ze eerste schepen in Boom, bevoegd voor Financiën, Personeel, Burgerzaken Juridische Zaken, ICT, Facility en Aankoop. Zowat alle administratieve bevoegdheden dus.

In oktober 2018 werd ze verkozen in de provincieraad en werkt ze nauw samen met Isabelle Vrancken.

Linda werkte tot 1 april 2020 ook als assistente van de eigenaar van een internationaal modebedrijf (o.a. de WE winkels, O’Neill en Van Gils).

Met haar pensioen in zicht en een eerste kleinkind op komst ging ze op zoek naar een huis met een tuintje, en dat werd gevonden aan de Camiel Paulusstraat in Aartselaar. Ze kijkt ernaar uit de gemeente Aartselaar (nog) beter te leren kennen en als provincieraadslid de belangen van onze inwoners en onze regio te behartigen.