Kinderopvang in Aartselaar: nood aan meer en beter

Op 23 mei 2012, over deze onderwerpen: Kinderopvang

In mijn eerste les statistiek nuanceerde de docent al onmiddellijk zijn eigen vak door te verwoorden dat je met statistiek alles kan bewijzen. Ik zie dat er binnen de Aartselaarse Open VLD nog mensen zijn die statistiek hebben gekregen. Ze brengen dit dan ook regelmatig in praktijk.  Met een regelmaat van een klok worden studies opgelijst die moeten aantonen dat het gemeentebestuur voor alle zaligheden in de gemeente verantwoordelijk is. Verzwijgen is niet liegen denken ze bij Open VLD.  Het is nu te bekijken of de Aartselaarse burger zich door deze informatiemanipulatie zal laten vangen.

Neem nu de kinderopvang die ruim voldoende blijkt. Wat de Open VLD niet vernoemt, is dat er voor de eigen Aartselaarse kinderen in de eigen gemeente onvoldoende plaatsen zijn omdat de plaatsen ingevuld worden door kinderen uit de buurgemeenten wiens ouders gebruik maken van de ideale as Antwerpen – Brussel om aan hun nood aan kinderopvang te voldoen. Dit item kwam ter sprake op het laatste lokaal overleg buitenschoolse opvang, waar ook de schepen Kris Wils aanwezig was. Wordt er in het schepencollege dan geen informatie uitgewisseld? Wordt het verslag van het lokaal overleg wel besproken op het schepencollege? Het is in ieder geval niet belangrijk genoeg om in de gemeenteraad te worden behandeld.

Als Aartselaar een kindvriendelijke gemeente is, komt dat door de vele ouders, onderwijsmensen, kinderverzorgsters en opvoedsters en de vele initiatieven die verenigingen verwezenlijken/realiseren. Het gemeentebestuur faciliteert in deze maar bijzonder weinig. Toen enkele jaren geleden in het lokaal overleg buitenschoolse kinderopvang de vraag werd gesteld om onthaalouders financieel te ondersteunen met sociaal tarief of gratis vuilzakken, werd dit niet mee opgenomen. Wat doet het gemeentebestuur om onthaalouders en kinderkribbes te ondersteunen? In een werkgroep, in de schoot van het lokaal overleg, werd ook reeds jaren geleden de moeilijke zoektocht naar kinderopvang voor baby’s en peuters aangehaald. Er werd toen voorgesteld om via de website ouders info te bezorgen. Werd daar al werk van gemaakt door het beleid? Er is een nieuwe website maar vind je daar de nodige informatie naar opvangmogelijkheden? Het initiatief moet maar van de mensen zelf komen zegt de schepen. Maar die mensen moeten dat maar ruiken en worden op geen enkele manier geholpen. Die moeten dat dan maar op de applicatie voor firma’s doen! Welke weldenkende burger gaat daar nu informatie over kinderopvang zoeken, daar waar er wel op de website een pagina rond kinderopvang werd opgemaakt.

De kinderopvang voldoende? Daardoor heeft Aartselaar jaar op jaar wachtlijsten voor de vakantieopvang. En kan je in de laatste brief dd 8/5/2012 van het gemeentebestuur aan de ouders letterlijk lezen "Toch merken we in de naschoolse opvang in Chalet dat er te veel kinderen moeten opgevangen worden in een te kleine locatie." Dus zoeken ouders al jaren naar allerlei (vaak dure oplossingen) om dit gezinsprobleem aan te pakken. En het is vaak door die creativiteit van die ouders dat het hier nog enigszins draait. De verantwoordelijke IBO en de jeugdconsulente doen uitstekend werk maar worden geremd door een beleid dat de nood aan bijkomende kinderopvang niet ernstig nam. Nu meldt Open VLD dat ze merken dat de demografische en sociologische realiteit verschuift. Zij weten dit nu pas, de gewone Aartselaarse burger weet dit al jaren. Ook al jaren wordt dit euvel aangeklaagd binnen het Lokaal overleg buitenschoolse kinderopvang en door de oppositie. Ook dit jaar zagen we vele ouders aanschuiven en buiten komen met de melding “We hebben toch iets en voor de rest staan we op een wachtlijst”. En wat zien we nu: er komt een uitbreiding voor de vakantiemaanden. De oppositie bleef aandringen op constructieve maatregelen en verhoogde de druk. Niet omdat er verkiezingen zijn maar omdat dit de dagdagelijkse bekommernis is van vele ouders in Aartselaar. Begin mei werd dan beslist twee extra personeelsleden aan te werven. Dit zal zowel de kwaliteit van de dagelijkse werking enorm ten goede komen en een positieve weerslag hebben op de opvangmogelijkheden in de vakanties.Ik vind het lovenswaardig dat het initiatief voor uitbreiding in de vakantiemaanden dan uiteindelijk genomen is en de niet aflatende inspanningen van leden van het Lokaal overleg en van de N-VA dan uiteindelijk iets heeft opgebracht. Is dit gezinsvriendelijk van het gemeentebestuur of is dit de hete adem van de verkiezingen in de nek voelen? De kiezer zal wikken en beschikken.

 

Guido D'eer

Kandidaat N-VA Aartselaar bij de gemeenteraadsverkiezingn

Lid van het Lokaal Overleg

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is