Guido D'eer

OCMW-raadslid

Guido D’eer is geboren in 1960 en woont sinds 1991 in Aartselaar. Hij is partner van Nathalie, vader van Kristof, Joris, Shari en Nanou, die als enige nog thuis woont, en grootvader van Andjelina, Finn en Emma. Je ziet hem vast dagelijks een toertje door het Solhof of dorpskern doen met zijn hondjes Sia en Bibi.

Al sinds 1983 werkt hij als maatschappelijk assistent op het Antwerps Revalidatie Centrum waar hij naast coördinatie ook de begeleiding op zich neemt van ouders van kinderen en de sociale begeleiding van volwassenen met een auditieve beperking.

In de periode 1991 tot 1997 was Guido actief lid van de oudervereniging van de Parochiale kleuterschool waarvan de laatste jaren als voorzitter. In 2010 nam hij voor 4 jaar terug een plaats in deze oudervereniging. Hij was enkele jaren lid van de oudervereniging van CADE maar zette zich de laatste jaren daar nog enkel in als helpende hand.

Ook buiten de gemeente is Guido actief in het vrijwilligersveld. Zo zet hij zich al enkele jaren in bij de afdeling Dringende Sociale Interventie van de Provincie Antwerpen. Hulpverleners die in geval van een ramp ingezet worden om slachtoffers en hun verwanten praktisch en emotioneel bij te staan als de reguliere diensten niet of onvoldoende beschikbaar zijn.

Guido heeft altijd al veel interesse gehad in de Federale en Vlaamse politiek. De interesse in de lokale politiek kwam er pas echt rond 2010 toen hij aansloot bij het lokaal overleg buitenschoolse kinderopvang en vond dat er meer gedaan kon worden voor de Aartselaarse gezinnen. Via Lieve Redant kwam hij in aanraking met de plaatselijke N-VA afdeling en vond er direct aansluiting bij zijn mens- en maatschappijbeeld.

Guido werd enthousiast bestuurslid van N-VA Aartselaar.

Hij stond bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 ook al op de lijst voor N-VA waar hij ook rechtstreeks werd verkozen. Guido nam toen de beslissing om zich in te zetten binnen de opdracht van het OCMW in plaats van de gemeenteraad. Dat neemt niet weg dat hij zeer nauw de gemeenteraden bleef opvolgen en in alle thema’s waar het welzijn van de Aartselarenaar aan bod kwam, zijn inbreng niet ontbrak. 

Hij zet niet enkel zijn enthousiasme maar ook zijn deskundigheid als Maatschappelijk assistent in om samen met de fractie, onder leiding van Hilde Heyman, het sociaal beleid in Aartselaar te hertekenen. “We hebben met deze OCMW-fractie gedurende de vorige bestuursperiode een stevig sociaal beleid mogen uitwerken en veel van de plannen kunnen verwezenlijken.  Ook deze legislatuur zullen we een sterk sociaal plan ontwikkelen”

In 2018 werd hij herkozen en zetelt hij in de gemeente- en OCMW-raad en in het Bijzonder Comité Sociale Dienst.

Guido heeft vooral aandacht voor de situaties rond het welzijn van de Aartselarenaar. Meer in het bijzonder boeien hem de thema’s gezin, armoede, onderwijs, integratie, gezondheid en hulpverlening. Het ontwikkelen van kansen voor mensen maar ook het streven naar een eerlijk en rechtvaardig sociaal beleid zijn speerpunten in de visie van Guido op Welzijnsbeleid.

Guido zette zich ook actief in om het project rond Babbelplus uit te bouwen en zetelt in het bestuur van VLOTTER.

Guido is Co-coördinator van B.I.N. Ten Dorpe.

Welzijn blijft echter een constante opdracht, ook in Aartselaar, waar Guido graag aan blijft meewerken want op lokaal vlak kan je veel voor mensen betekenen.