Aanvang rioleringsproject Kontichsesteenweg: straat volledig onderbroken vanaf 1 maart

Op 26 februari 2021, over deze onderwerpen: Lokale Economie & Middenstand, Openbare werken

Vanaf 1 maart start aannemer DCA met het aanleggen van nieuwe riolering, een nieuw fietspad en een nieuwe inrichting op de Kontichsesteenweg. Hierdoor is de Kontichsesteenweg tot midden april in beide richtingen afgesloten tussen de N177/A12 en B.L.de Borrekenslaan.

De Kontichsesteenweg had de voorbije jaren regelmatig af te rekenen met wateroverlast. De vorig jaar geplande rioleringswerken die hier komaf moesten mee maken, kenden enkele maanden uitstel. Maar ondertussen is het zover en is de timing gekend.

Met de rioleringswerken en heraanleg van de N177 werden bufferkokers voorzien, die het overtollige water afvoeren naar de Struisbeek. Samen met de nu geplande gescheiden riolering en extra buffers (zoals ook meer groen om meer water door te laten naar de bodem) moet dit de wateroverlast in de Kontichsesteeweg aanzienlijk verminderen.

Het traject langs de Kontichsesteenweg is op te delen in twee zones.

Zone 1: tussen de N177 en de Oudestraat:

Rioleringswerken

Langs de zuidzijde (d.w.z. de zijde van de International School) komt een vrijliggend dubbelrichting fietspad van 3m breed.

Langs de noordzijde komt een parkeerstrook in kasseien.

 

Zone 2 : tussen de Oudestraat en de Dijkstraat.

Het bestaande betonnen fietspad wordt vervangen door een volwaardig vrijliggend dubbelrichting fietspad van 3m breed

De huidige rijweg blijft in deze zone behouden.

Planning

De werken starten in maart en de planning ziet eruit als volgt (onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden):

Fase 1 (N177 –Barones L. de Borrekenslaan): Begin maart 2021 –half april 2021.

Fase 2A (Barones L. de Borrekenslaan –Oudestraat/Dijkstraat)

Aanleg tijdelijke weg zuidzijde: Half april 2021 (duur: 5 dagen).

Fase 2B (Barones L. de Borrekenslaan –Oudestraat/Dijkstraat)

Heraanleg noordzijde: Half april 2021 –half juni 2021.

Fase 2C (Barones L. de Borrekenslaan –Oudestraat/Dijkstraat)

Heraanleg zuidzijde: Half juni 2021 –half augustus 2021.

Fase 2D (Barones L. de Borrekenslaan –Oudestraat/Dijkstraat)

Eind augustus 2021.

 

Omleiding

Gedurende de werken wordt een omleiding voorzien via de as Dijkstraat – Atomiumlaan in beide richtingen.
Voor plaatselijk verkeer in Aartselaar is er een omleiding via James Ensorlaan en Hoevelei.

Fietsers worden maximaal omgeleid via de Dijkstraat richting A12 en via Barones L.de Borrekenslaan richting Kontich.

De Kontichsesteenweg blijft gedurende de werken open voor plaatselijk verkeer:

Via enkelrichting vanaf de Dijkstraat richting A12.
Uitzondering: in fase 1 is de zone tussen de N177 en de Barones L. de Borrekenslaan volledig afgesloten voor verkeer richting de N177/A12.

 

Meer info:

De meest recente info vind je op www.aartselaar.be/riolering-kontichsesteenweg

Bart Lambrecht, schepen voor openbare werken: “De Kontichsesteenweg is al langer gekend omwille van de waterproblematiek. In 2019 en 2020 legde Aquafin op de Boomsesteenweg een splinternieuwe en grote riolering aan, die als ruggengraat voor het Aartselaars rioleringsnetwerk dient. Daar takken we nu een splinternieuwe riolering op de Kontichsesteenweg op aan. Met zowel een grotere en bredere riolering, als minder verharding, trachten we de waterproblematiek daar efficiënt aan te pakken. Daarnaast renoveren we de Kontichsesteenweg, met onder meer moderne ledverlichting en een nieuw, breder en comfortabeler fietspad tussen Boomsesteenweg en B. van Ertbornstraat.

In de eerste fase is er geen doorgang op het kruispunt met B. de Borrekenslaan mogelijk. Maar vanaf fase 2, het grootste deel van de werken, voorzien we wel steeds een enkelrichting naar de A12: zo blijven de winkels, bedrijven en woningen altijd bereikbaar.
Natuurlijk zullen de werken hinder veroorzaken, dat is onvermijdelijk. Maar de beelden van de wateroverlast in de straat zitten bij iedereen nog vers in het geheugen, dus voor deze werken zal ongetwijfeld begrip zijn. Als vervolgens iedereen zich ook nog aan de omleidingen houdt, vermijden we sluipverkeer en blijft het voor iedereen leefbaar.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is