Aartselaar blijft op koers om sociaal bindend objectief te behalen

Op 29 april 2021, over deze onderwerpen: Sociaal Huis & OCMW, Wonen

Elke gemeente moet van Vlaanderen verplicht een quotum sociale huurwoningen behalen. Indien een gemeente dat niet haalt én onvoldoende inspanningen levert om dat aantal wél te realiseren, wordt die gemeente onder curatele geplaatst. Tweejaarlijks brengt Wonen Vlaanderen een rapport uit hoe elke gemeente het doet. Voor de vierde keer op rij zit Aartselaar in de categorie die haar sociaal bindend objectief van 143 huurwoningen tegen 2025 nog niet behaalt, maar wel mooie inspanningen daartoe levert. “Wetend van waar onze gemeente komt, is dat toch een knappe prestatie. Sinds 2013 zetten we alle zeilen bij om dat objectief te behalen en te vermijden dat Vlaanderen ons onder curatele stelt”, zegt schepen van Wonen Hilde Heyman (N-VA).

Die curatele houdt namelijk in dat Vlaanderen zelf de bevoegdheid Wonen overneemt in die gemeente. Vlaanderen zorgt dan dat er op dat grondgebied snel voldoende sociale woningen komen, zonder dat het gemeentebestuur daar nog enige inspraak in heeft.

Regie van sociale woningen in eigen handen houden

“De regie willen we echt wel in eigen handen houden”, zegt schepen Hilde Heyman. “Enkel op die manier kunnen we een goede mix creëren tussen sociale woningen in het dorpscentrum en de buitenwijken, tussen woningen met weinig en veel slaapkamers, enzovoort. Die goede mix is voor ons essentieel om een goed sociaal weefsel te krijgen in ons dorp en concentraties te vermijden. Bovendien voeren we doelbewust het beleid dat onze sociale woningen maximaal tegemoet komen aan Aartselarenaren die het financieel minder makkelijk hebben. Zo houden we onze hulpbehoevende inwoners toch in onze mooie gemeente. Ook om zelf te kunnen bepalen aan wie onze sociale woningen ten goede komt, is het vermijden van die curatele echt wel essentieel.”

Vandaag zijn al 90 woningen effectief gerealiseerd. Er staan nog twee grote projecten voor 39 bijkomende woningen in de steigers, waar de bouw weldra start. De resterende 14 woningen moeten nog ingetekend worden.

Aartselaarse curatele dreigde omwille van… amper 3 woningen

Nochtans was de dreiging van die curatele in 2012 nog wél zeer reëel. Toen kreeg Aartselaar de allerslechtste score van Wonen Vlaanderen. Amper 3 van de benodigde 143 woningen waren toen gerealiseerd.

“Zowel mijn voorganger Willy Hameau als ikzelf werken sindsdien elke dag hard om die gigantische achterstand weg te werken en op het schema van Vlaanderen te blijven. Dat uitgerekend oppositiepartij NAP recent op de gemeenteraad haar bezorgdheid uitte over onze inspanningen om dat sociaal bindend objectief te behalen, stemt toch wel bijzonder bitter. Die partij was van 1988 tot 2012 samen met Open Vld onafgebroken aan de macht in Aartselaar en realiseerde in al die tijd amper 3 woningen. Onze Aartselaarse inwoners op de wachtlijst van een sociale woning moesten telkens naar andere gemeenten verhuizen, omdat het VLD/NAP-bestuur geen enkele inspanning deed. Dan gaat het er vandaag gelukkig toch heel wat socialer aan toe”, besluit Hilde Heyman.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is