Hilde Heyman

OCMW-voorzitter

Hilde Heyman, 65 jaar, woont sinds 1978 in Aartselaar. Hilde is partner van Werner, trotse mama van Annelies, Marijke en Katleen en fiere oma van 6 kleinkinderen. Familieleven is erg belangrijk voor Hilde.

Hilde heeft lager en middelbaar onderwijs gelopen in Belpaire Antwerpen en studeerde verpleegkunde aan het Hoger Instituut voor Verpleegkunde in het Stuivenberg ziekenhuis. Van 1974 tot 1989 werkte ze daar als verpleegkundige om in 2013 te muteren naar WZC St. Bartholomeus in Merksem als verpleegkundig directeur. Hier leerde ze de vaardigheden van sociaal management.

Hilde is gespecialiseerd in wondzorg, continentiezorg, hygiëne en infectieziekten en is Leif nurse. Ze geeft rond deze thema’s ook vorming.

Hilde is sociaal geëngageerd, staat steeds klaar om anderen te ondersteunen en was in 2006 tot 2009 OCMW raadslid in Aartselaar binnen het kartel CD&V–N-VA. In 2012 kwam ze op voor de lijst van N-VA, plaats 9 en kreeg ze de bevoegdheden OCMW voorzitter en schepen van Welzijn, Kinderopvang, Gezinsbeleid, Emancipatie, Integratie en Inburgering.

Hilde is BIN coördinator voor BIN Ten Dorpe.

Het uitbouwen van een sterk Sociaal Beleid voor de inwoners van Aartselaar was een grote uitdaging want zeker op dit vlak was er in Aartselaar duidelijk verandering nodig. En dat heeft Hilde, samen met Guido D’eer en Nicole Caremans, OCMW raadsleden voor N-VA, kunnen uitrollen. Haar aandachtspunten zijn en blijven :

- iedereen gelijk behandelen en geven wat hem of haar toekomt.
- kwetsbare gezinnen ondersteunen vooral naar huisvesting en educatie om zo de kans op werk te vergroten en hun eigen lot te verbeteren.
- uitbouwen van een leeftijd vriendelijk gemeente waar alle leeftijdsgroepen een plaats hebben.
- zorg voor personen met een handicap.
- Huis van het Kind uitbouwen en lokale kinderopvang.
- Projecten naar integratie van anderstalige nieuwkomers.
- Preventieve en educatieve gezondheidszorg.

Er zijn al veel acties gerealiseerd maar Hilde heeft nog heel wat ideeën om uit te werken. Daarom
wilt ze met evenveel enthousiasme verder het Sociaal Beleid in Aartselaar uitwerken en zet ze zich
terug verkiesbaar op plaats 3 van de N-VA lijst.