Aartselaar voert verbod op levensbeschouwelijke symbolen in in haar gemeentescholen

Op 11 september 2020, over deze onderwerpen: Onderwijs

De Aartselaarse gemeenteraad keurde het nieuwe schoolreglement voor de gemeentelijke kleuter- en basisschool Cade goed. Daarin wordt voor het eerst een passage opgenomen dat leerlingen geen vormen van religieuze symboliek mogen tonen. “In ons gemeentelijk pluralistisch onderwijs vinden we de neutraliteit tegenover ieders geloofsovertuiging belangrijk, vandaar deze maatregel”, verklaart schepen van Onderwijs Mark Vanhecke (N-VA).

Het verbod geldt voor alle leerlingen van het gemeentelijk onderwijs Cade. De andere scholen behoren niet tot het gemeentelijk net en vallen dus buiten dit reglement. Eerder bestond het verbod op religieuze symboliek ook al voor de leerkrachten uit de gemeentescholen. Voor leerkrachten godsdienstonderricht geldt een uitzondering tijdens die lessen zelf.

“Ons gemeentelijk onderwijs Cade erkent en respecteert de diversiteit bij haar leerlingen op het vlak van filosofische, levensbeschouwelijke en religieuze overtuiging, sociale, etnische en talige achtergrond, nationaliteit, huidskleur, gender en seksuele voorkeur. Tegelijk stelt ons onderwijs duidelijk de verwachting dat leerlingen, ouders en cursisten de aanwezige verschillen eveneens respecteren, dat ze bereid zijn te luisteren naar elkaar en begrip opbrengen voor andere opvattingen.

In een pluralistisch gemeentelijk onderwijs is de neutraliteit tegenover ieders geloofsovertuiging heel belangrijk. Leerlingen mogen dan ook geen vormen van religieuze symboliek tonen. We hebben het dus niet enkel over die spreekwoordelijke hoofddoek, maar over elke vorm van religieuze symboliek. We merken op dat kinderen vaak al op zeer jonge leeftijd religieuze symbolen beginnen dragen. Om dat in onze scholen te vermijden en om te voldoen aan de principes van neutraliteit, hebben we dit toegevoegd aan ons schoolreglement. Dit werd voorgelegd aan het schoolteam, de vakorganisatie en de schoolraad. Iedereen kon er zich in vinden”, duidt schepen Mark Vanhecke.

De aanpassing van het schoolreglement werd op de gemeenteraad unaniem goedgekeurd. Zowel de meerderheidspartijen N-VA en Groen als oppositiepartijen Open Vld, NAP en VB schaarden zich er achter.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is