Acht gemeenten treden toe tot Regionaal Landschap Rivierenland

Op 5 maart 2021, over deze onderwerpen: Leefmilieu & Landbouw

Regionaal Landschap Rivierenland breidt haar werkingsgebied uit met acht Antwerpse Zuidrandgemeenten: Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel. Als welkomstgeschenk krijgen Aartselaar en de andere gemeenten een solitaire toekomstboom cadeau. Er werd gekozen voor een lindenboom, symbool voor trouw en bescherming. 

Solitaire bomen waren vroeger herkenningspunten in het landschap. Ze werden geplant bij speciale gebeurtenissen of om grenzen aan te duiden. Daardoor konden deze bomen makkelijk honderd jaar oud worden. “Samen met het Regionaal Landschap Rivierenland en de gemeenten planten we deze bomen dan ook op plaatsen waar ze ongestoord mogen groeien. We kiezen voor lindebomen omdat zij streekeigen zijn en symbool staan voor trouw en bescherming. De provincie investeert immers op haar ganse grondgebied in landschappelijke kwaliteit via de Regionale Landschappen. Dat doen we door hen financieel en inhoudelijk te ondersteunen. Een eerste grote stap naar gebiedsdekkende regionale landschappen is de toetreding van de Zuidrandgemeenten. Wij zijn dan ook erg verheugd met het engagement van deze acht besturen, die met de toetreding een belangrijke stap zetten in de bescherming van hun open ruimte”, verduidelijkt gedeputeerde Jan De Haes, bevoegd voor Leefmilieu. De provincie Antwerpen voorziet aanvullend op de huidige subsidies nog 160.000 euro bijkomende financiële ondersteuning voor Regionaal Landschap Rivierenland. Zo wordt een dynamische, inhoudelijke werking in de toetredende gemeenten gegarandeerd.

“Deze toetreding tot het Regionaal Landschap is ook een belangrijke versterking van het Gebiedsprogramma Zuidrand, waarin we ons buigen over de thema’s open ruimte, landschapskwaliteit en landschapsbeleving. Naast het Regionaal Landschap is ook de streekvereniging Zuidrand actief met betrekking tot erfgoed, cultuur en toerisme. Kortom, de gemeentes krijgen nu een totale ondersteuning om het landschap te verbeteren, trage wegen aan te leggen, vergroening van speelplaatsen te realiseren, te werken aan hun biodiversiteit, erfgoed, …”, licht gedeputeerde Luk Lemmens toe, bevoegd voor het gebiedsprogramma Zuidrand.

“We kijken er vanuit het Regionaal Landschap Rivierenland naar uit om samen met burgers, verenigingen en lokale besturen concrete projecten uit te werken rond natuur, landschap en open ruimte. Denk aan wandel- en fietstrajecten, speelnatuur, of de aanleg en het onderhoud van hagen, heggen, houtkanten, poelen en hoogstamboomgaarden”, besluit Ankatrien Boulanger, coördinator van Rivierenland.

Open ruimte wordt steeds schaarser

Met de Streekverenging Zuidrand en het Strategisch project ‘Beleefbare open Ruimte in de Antwerpse Zuidrand’ had Aartselaar al een eerste projectwerking rond natuur, landschap en open ruimte die met de komst van het regionaal landschap een flinke boost krijgt, met dank aan provincie Antwerpen. Door de ligging tussen Antwerpen en Brussel wordt open ruimte steeds schaarser in de Zuidrand. Terwijl deze open ruimte in onze verstedelijkte, dichtbevolkte regio juist van onschatbare waarde is om er aangenaam te leven, te wonen en te recreëren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is