Sophie De Wit

Burgemeester

Een echte Aartselaarse, met inmiddels heel wat politieke ervaring

Sophie is 50 jaar en is geboren en getogen in Aartselaar. Ze groeide op in wijk Lindenbos.  Sedert enkele jaren woont zij met haar gezin in wijk Ten Dorpe. 

Sophie liep school in de OLV Presentatie in Boom, wat praktisch was, gezien haar papa lesgaf in het naburig OLV College.  Vervolgens studeerde zij rechten aan de KULeuven en volgde daarna nog een bijkomend jaar strafrecht in Parijs. Na deze studies ging zij als advocate aan de slag.

De interesse in politiek was nooit veraf.

Uiteindelijk zette zij in 2000 de stap naar de lokale politieke nadat de toenmalige bestuursploeg het Reukenspad weigerde open te stellen. Vooral de manier waarop met de wijk en de wijkraad werd omgegaan, stoorde haar. Dat kon anders.

Inmiddels is Sophie al 24 jaar lokaal politiek actief, en sedert een 15-tal jaar ook bovenlokaal.

Zo is zij sedert 2000 gemeenteraadslid in Aartselaar. Op haar eentje voerde zij jarenlang een constructieve oppositie tegen de vorige bestuursploeg. Tegelijk timmerde zij samen met een kleine kern aan een sterke N-VA-ploeg voor Aartselaar.  In 2009 werd ze van op een onverkiesbaar geachte plaats verkozen als Vlaams Parlementslid. In het Vlaams Parlement volgde Sophie Mobiliteit en Openbare Werken, Welzijn en Leefmilieu op. Na de val van de toenmalige federale regering in 2010 maakte Sophie de overstap naar de federale Kamer, waar ze in 2014 en 2019 herverkozen werd.  Daar houdt Sophie zich hoofdzakelijk bezig met Justitie, wat ook aansluit bij haar opleiding als jurist.

Eerste vrouwelijke burgemeester van Aartselaar

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 behaalde de N-VA in Aartselaar een zeer knappe score en werd met maar liefst 10 verkozenen in de gemeenteraad ook de grootste partij. Sophie werd zo de eerste vrouwelijke burgemeester in de geschiedenis van de gemeente. Vol enthousiasme, maar ook dankbaar voor het vertrouwen dat ze kreeg, tracht zij als “burgermoeder” samen met haar ploeg en collega-schepenen elke dag opnieuw de beloofde en broodnodige verandering te brengen. Na jaren van stilstand werd er eindelijk weer geïnvesteerd in ons dorp, met resultaat.

Aandacht voor gezin, sociaal welzijn en veiligheid

Sophie combineert de politiek met een kroostrijk gezin. Samen met haar partner Dirk is ze de trotse ouder van Loïc (2009), Emma (2011) en de tweeling Isabeau en Arthur (2012). Voor Sophie staat haar gezin centraal in haar doen en laten. Zelf heeft ze altijd getennist maar nu kan ze in haar weinige vrije tijd volop genieten van de voetbalwedstrijden van haar kinderen of een knutselmoment.

Sophie is ook zeer sociaal bewogen. Als zus van een blinde broer is aandacht voor mensen met een beperking zeer belangrijk voor haar. Als geëngageerde mama van vier jonge kinderen kent ze de noden van jonge gezinnen en begrijpt de uitdaging in de combinatie van werk en gezin. Als dochter van zeventigers is ze zich ook meer en meer bewust van de noden van onze verouderende bevolking.

Als Aartselaarse wil Sophie er verder voor ijveren dat Aartselaar die mooie landelijke gemeente blijft, met heel wat opportuniteiten voor de inwoners en handelaars.

Als burgemeester ten slotte is veiligheid haar grote bekommernis en is het bij elkaar brengen van mensen en het werken aan gemeenschapsvorming een belangrijk uitgangspunt voor haar.

Aartselaar is nu al bijzonder aangenaam, maar het kan en moet nog altijd beter en veiliger. Daar wil Sophie heel graag verder aan werken.