Bart De Hertogh volgt zichzelf op als voorzitter van N-VA Aartselaar

Op 18 maart 2022

Om de drie jaar verkiezen de leden van N-VA Aartselaar een nieuw bestuur, ondervoorzitter en voorzitter. Uit de bestuursverkiezingen van maart 2022 komen geen al te grote wijzigingen: Bart De Hertogh (53) volgt zichzelf op als voorzitter en Johan Lyssens (65) als ondervoorzitter. Er waren geen tegenkandidaten. Het bestuur van N-VA Aartselaar wordt wel versterkt met twee gemotiveerde en in de gemeente gekende bestuursleden.

Toen in 2021 Miel Mertens de fakkel doorgaf als voorzitter van N-VA Aartselaar, schoof Bart De Hertogh automatisch in als ondervoorzitter. Het was nu de eerste keer dat hij rechtstreeks als voorzitter werd verkozen door de leden. Hetzelfde geldt voor ondervoorzitter Johan Lyssens.

Voorzitter Bart De Hertogh is alvast tevreden met het vertrouwen en blikt vooruit: “De nieuwe bestuursploeg heeft nu als opdracht om de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024 voor te bereiden: de kieslijst opmaken, werkgroepen opstarten om ons verkiezingsprogramma vast te leggen, enzovoort. Het worden dus boeiende jaren en het is onze ambitie om in 2024 even goed te doen als bij de verkiezingen van 2018. In het voorjaar van 2024 vinden bovendien nog de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen plaats. Ook dat vergt wel wat logistiek werk van een lokale partijafdeling.”

Kris Vandromme en Sophie Verbruggen versterken het bestuur

Het nieuwe bestuur van N-VA Aartselaar telt 24 bestuursleden. De 16 mandatarissen – 13 gemeenteraadsleden, 2 provincieraadsleden en 1 lid van het BCSD – zetelen automatisch in het nieuwe bestuur. Daarnaast werden Johan Lyssens, Geert Baudewijns, Miel Mertens, Werner Jorens, Ronny Van Hee en Tom Van Linden herverkozen in hun functies. Met Kris Vandromme en Sophie Verbruggen zijn er ook twee nieuwkomers verkozen.

Kris Vandromme (43) is een bekend gezicht in Aartselaar. Hij is op het Laar werkzaam als kinesist en osteopaat. Tot voor kort was hij mede-zaakvoerder van Dance Duplex in de Langlaarsteenweg. In zijn vrije tijd geeft Kris bootcamps op het sportcentrum. Kris trad in 2019 al eens toe tot het bestuur, maar moest er om familiale en professionele redenen toen voortijdig mee stoppen. “Ondertussen zijn die zaken volledig achter de rug en daardoor kan ik me voortaan wel 100% focussen op het Aartselaarse N-VA-bestuur”, zegt Kris.

Sophie Verbruggen (24) is logopediste en woont al haar hele leven in Aartselaar. Ze was actief bij de Gidsen Sint-Jan en is de dochter van de bekende fruit- en groentenhandel Verbruggen in de A. Sanderslei. Opvallend ook: Sophie is de achterkleindochter van Jef Van Hissenhoven, stichter van de huidige oppositiepartij NAP. Sophies grootouders en moeder stonden in het verleden regelmatig op de NAP-lijsten. “Het kriebelt om ook aan gemeentepolitiek te doen en Aartselaar ten goede te verbeteren. In het team van N-VA Aartselaar vind ik de geknipte ploeg om daarin mijn steentje bij te dragen en veel bij te leren. Zeker thema’s als jeugd, landbouw, middenstand en welzijn interesseren me gezien mijn achtergrond”, zegt Sophie.

Tot slot besloot Paul De Wilde (68) om zijn bestuursmandaat niet meer te verlengen. Paul blijft wel actief N-VA-lid en zal zich nog achter de schermen inzetten voor de lokale afdeling. Paul werd voor al zijn werk in de bloemetjes gezet door voorzitter Bart De Hertogh.

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is