Dorpskern en woonwijken worden zone 30

Op 18 juli 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit & verkeersveiligheid, Wijkwerking & Wijkraden

De dorpskern van Aartselaar en de verschillende woonwijken zijn sinds deze week zones 30. “Met deze maatregel trachten we de verkeersveiligheid in onze gemeente nog te verbeteren”, zegt schepen van Mobiliteit en Verkeersveiligheid Bart Lambrecht (N-VA).

Over 30 km/u in de dorpskern en woonwijken wordt al lang gesproken in Aartselaar. “Zowel in 2001 als 2009 werd de maatregel al opgenomen in het intergemeentelijk mobiliteitsplan van de Rupelstreek en Aartselaar. Het vorige bestuur keurde die plannen wel goed, maar bracht de uitgebreide zones 30 nooit in de praktijk. Het voorbije jaar werkten we hard aan een gemeentelijk mobiliteitsplan voor de gemeente, want dat hadden we nog niet. Ook daaruit kwamen de zones 30 als belangrijke aanbeveling naar voor. Dit gemeentebestuur brengt het nu wél in praktijk. Onze inwoners en wijkraden waren daar ook al jaren vragende partij voor”, zegt schepen Lambrecht.

De keuze voor de dorpskern en de woonwijken is logisch volgens Lambrecht: “We waren één van de weinige dorpskernen waar nog 50 km/u kon gereden worden. Maar met alle fietsers, overstekende voetgangers, bussen die regelmatig stoppen en de talrijke zijstraten met voorrang van rechts, was 50 km/u eigenlijk geen realistische snelheid meer. Dat wordt nu dus 30 km/u. In de woonwijken kiezen we er dan weer bewust voor om het aangenaam wonen op de eerste plaats te zetten, in plaats van de auto. In woonwijken is er weinig tot geen doorgaand verkeer en zijn het enkel buurtbewoners die er moeten rijden. Aan hen vragen we nu om voortaan 30 km/u te rijden. De woonwijk wordt niet alleen aangenamer en veiliger, kinderen kunnen met dit goede zomerweer ook terug op straat gaan spelen.”

De hoofdwegen en verbindingswegen blijven wel 50 km/u. “Het duurt dus nooit lang om je wijk uit te rijden aan 30 km/u, om vanaf dan terug 50 km/u te rijden op de Aartselaarse hoofdwegen en verbindingswegen. Op die straten willen we ook de doorstroming gaan verbeteren conform ons mobiliteitsplan. Elke chauffeur verliest in zijn woonwijk dus hoogstens wat seconden door voortaan 30 km/u te rijden in plaats van 50 km/u, maar het maakt wel de woonwijk verkeersveiliger. Een aanrijding bij 30 km/u of 50 km/u kan grote gevolgen hebben, want de impact verschilt enorm. We kiezen dus resoluut voor verkeersveilige woonwijken waar het aangenaam is om te wonen”, besluit schepen Bart Lambrecht.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is