Leon Gilliotlaan en Jan Davidlaan fietsstraten vanaf 1 augustus, met gewijzigde voorrangsregeling

Op 31 juli 2023, over deze onderwerpen: Mobiliteit & verkeersveiligheid, Onderwijs

Vanaf dinsdag 1 augustus worden - in navolging van Solhofdreef en Lindelei - ook Leon Gilliotlaan en Jan Davidlaan fietsstraten. De bebording wijzigt die dag in die straten. Voortaan krijgen beide straten ook voorrang op al hun zijstraten (JF Willemslaan, A. Vermeylenlaan, Sint-Leonardusstraat, Palmboomstraat, Nieuwstraat, Dr. Cuypersstraat en Kievitstraat) en verdwijnt dus de huidige voorrang van rechts.

Deze nieuwe fietsstraten sluiten aan op de bestaande fietsstraten van Lindelei en Solhofdreef. Dat betekent ook dat vanaf 1 augustus de voorrangsregeling met het kruispunt op de Kapellestraat drastisch wijzigt. Het verkeer op de as Lindelei – L. Gilliotlaan krijgt vanaf die dag voorrang op het verkeer van de Kapellestraat. Verkeer op de Kapellestraat zal verplicht moeten stoppen via stopborden.

Veiliger fietsverkeer voor scholieren, voortvloeiend uit schoolvervoersplannen

Schepen van Mobiliteit Bart Lambrecht (N-VA) licht de redenen voor deze wijziging toe:

“Uit een ruime bevraging bij kinderen en hun ouders blijkt dit kruispunt een grote drempel om met de fiets naar school te komen. Met een gewijzigde voorrangsregeling maken we het eenvoudiger en veiliger. De schoolomgevingen van Blokkendoos en Cade worden meer ingericht op maat van de fietsers. Zo voeren we onze splinternieuwe schoolvervoersplannen uit.

Elke fietser kan voortaan van aan het kruispunt Kapellestraat/J. Davidlaan tot aan het sportcentrum op een veilige manier én met voorrang het dorpscentrum doorkruisen. Zo creëren we ook een attractieve en verkeersveilige parallelroute voor Kapellestraat en B. van Ertbornstraat, waar het voor fietsers als minder veilig wordt beschouwd door het vele busverkeer.

Met het fietsstratennetwerk in onze dorpskern is het ook voor scholieren naar de Kontichse middelbare scholen fijner en veiliger fietsen.

We voeren de maatregelen bewust al in het midden van de zomer in, zodat iedereen al wat gewend is aan deze situatie tegen de start van het nieuwe schooljaar. Dat werkte vorig jaar bij de enkelrichtingcirculatie met Hoevelei en G. Gezellestraat ook goed. 1 september is al hectisch genoeg, zonder dat er die dag plots grote wijzigingen aan het verkeer moeten gebeuren.”

Ten slotte benadrukt schepen Lambrecht ook het belang van knips voor autoverkeer in het fietsstratennetwerk. “De voorrangen op de fietsas zijn vooral bedoeld voor de fietsers natuurlijk. Plaatselijk autoverkeer van omwonenden moet er vanzelfsprekend ook kunnen rijden. Maar de knip in de Lindelei en de knip in de L. Gilliotlaan tijdens de schoolstraatmomenten zijn wel essentieel om te vermijden dat autoverkeer van alle voorrangen op het fietsstratennetwerk misbruik gaat maken door voortaan ook dit traject te doen doorheen de dorpskern.”

De nieuwe maatregelen zullen de komende maanden door de gemeentelijke verkeerscel worden geëvalueerd.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is