N-VA Aartselaar stelt voor zitpenning in handelaarsbonnen uit te betalen

Op 26 maart 2020, over deze onderwerpen: Financiën & Begroting, Lokale Economie & Middenstand

Door de coronamaatregelen kon de gemeenteraad van maart niet fysiek doorgaan. De gemeentelijke administratie herleidde de agenda tot één hoogdringend punt, waarop de raadsleden per mail hun stem konden uitbrengen. Omdat de gemeenteraad echter daardoor formeel plaats vond, moet de gemeente alle raadsleden verplicht van de wet een zitpenning uitkeren. “We stellen daarom dit alternatief voor aan de gemeenteraadsleden”, zegt N-VA-fractieleidster Paula De Leeuw (N-VA).

De gemeenteraad moest één hoogdringend punt goedkeuren. Alle gemeentelijke retributies liepen namelijk af eind maart. Het was de bedoeling van het college om de retributies allemaal een update te geven en die vanaf 1 april te laten ingaan, maar daar heeft het coronavirus een stokje voor gestoken. Om die reden was er maar één dringend agendapunt, namelijk dat alle huidige retributies tot de zomer zouden blijven doorlopen. Voor elk gemeenteraadslid, meerderheid en oppositie, was deze verlenging natuurlijk evident. Het punt werd dan ook per mail unaniem goedgekeurd. Alle andere punten waren minder hoogdringend en werden uitgesteld naar een latere gemeenteraad.

“Maar doordat er dus formeel een gemeenteraad was voor één agendapunt, dient de gemeente alle raadsleden volgens de wet een zitpenning uit te betalen. Normaal is zo’n zitpenning billijk, want je steekt als gemeenteraadslid heel wat uren voorbereidingstijd in zo’n gemeenteraad, los van de avond van de gemeenteraad zelf natuurlijk. Maar nu moesten we dus maar weinig doen en voelt de zitpenning wrang aan. In andere gemeenten, bij zeer korte gemeenteraden, spreekt men dan al eens af om het geld aan een goed doel te geven. Voor ons is een goed doel momenteel onze Aartselaarse handelaars en horeca, die getroffen worden door de coronamaatregelen. We stellen dan ook concreet voor om de zitpenning niet te storten op de rekening, maar uit te betalen in handelaarsbonnen. Op die manier komt de zitpenning van onze raadsleden sowieso bij de Aartselaarse middenstand terecht en plukken zij er ook de vruchten van”, besluit Paula De Leeuw.

De Leeuw zal het voorstel op de eerstvolgende gemeenteraad als bijkomend agendapunt indienen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is