Paula De Leeuw

Fractieleider

Paula De Leeuw werd in 1957 thuis geboren in de Baron van Ertbornstraat. Ze woonde haar hele leven in Aartselaar net zoals haar vader, grootvader,.. . Je merkt het al: een rasechte Aartselaarse dus.

Paula huwde in 1978 met André Nysten en in 1981 werd hun dochter Inneke geboren. Na bijna 20 jaar in de Leugstraat, woont ze nu reeds 20 jaar in het Swaeneleike. Ze studeerde voor leerkracht lager onderwijs aan het Pulhof te Berchem. Haar actieve loopbaan speelde zich ook in Aartselaar af, ze gaf immers les aan de gemeentelijke basisschool voor meisjes, wat later Cade werd.


Heel veel kinderen leerden bij haar lezen, schrijven, rekenen,.. aangezien ze ruim de helft van haaractieve loopbaan in het eerste leerjaar stond. Verder was ze ook nog juf in het vierde leerjaar en werkte ze de laatste jaren van haar loopbaan als zorgjuf. Omwille van gezondheidsproblemen moest Paula met heel veel spijt in het hart stoppen met werken. Maar dat betekent helemaal niet dat ze thuis stilletjes bij de pakken blijft zitten. Waarschijnlijk kwam je haar reeds meermaals hier en daar tegen in haar rolstoel, want ze gaat vaak op pad. Al dan niet met haar kleine witte hondje, Hanka.
Na haar actieve loopbaan heeft Paula haar interesse in de Aartselaarse politiek omgezet in een actieve rol. Na de gemeenteraadsverkiezingen werd ze in 2013 fractieleider van N-VA in de gemeenteraad. Ze heeft een bijzondere interesse voor onderwijs, jeugd, maar ook vele andere thema’s houden haar bezig.


Paula leest heel graag. Ze kijkt verder graag naar documentaires op TV en ook wielerwedstrijden kunnen haar bekoren. En een mooie, al dan niet spannende film vindt ze prettig. Ook een optreden bijwonen of een lezing in het Cultureel Centrum staat meermaals per jaar op haar agenda. Sedert enkele jaren is ze ook als bestuurslid actief betrokken bij de werking van het Davidsfonds Aartselaar.