Nieuw woonproject voor 15-tal jonge gezinswoningen

Op 29 november 2017, over deze onderwerpen: Gezinsbeleid, Jeugd, Wonen

De gemeente Aartselaar werkt samen met haar intercommunale Igean een knap project uit om meer jonge gezinnen in Aartselaar te laten wonen. Dat project komt er op een binnengebied tussen A. Sanderslei en het kerkhof. “Dat gebied is reeds woonuitbreidingsgebied en snijden we nu aan. Jonge gezinnen die in Aartselaar willen blijven wonen vinden moeilijk een betaalbare woning. Met dit project willen we hen verder helpen”, zegt burgemeester Sophie De Wit (N-VA).

Op het domein is er ruimte om een 15-tal woningen te bouwen, specifiek voor jonge gezinnen die reeds een band hebben met Aartselaar. “Dat we dit project kunnen ontwikkelen is eigenlijk een opportuniteit die we moeten grijpen”, vindt schepen van Patrimonium Eddy Vermoesen (N-VA), tevens ondervoorzitter van Igean. “De wei werd ons al eerder aangeboden door de eigenaars. Maar ze was omsloten door woningen en er was geen toegangsweg mogelijk. We konden nu echter een woning in de A. Sanderslei aankopen met een brede zijtuin. Die zijtuin kunnen we nu omvormen naar een toegangsweg.”

Ontwikkeling voor Aartselaarse jonge gezinnen

Nu Igean de woning en wei heeft aangekocht, wordt het project verder uitgewerkt. Er wordt nog een RUP ontwikkeld. “Vast staat dat we de ongeveer 15 woningen willen voorbehouden voor jonge gezinnen. Bij voorkeur met een band met Aartselaar. Daarvoor werken we weldra een reglement uit. Onze jonge gezinnen verhuizen vaak naar buurgemeenten omwille van de hoge woningprijzen en de beperkte bouwgronden in Aartselaar. We gaan deze gronden nu aan een lagere prijs dan de markt verkopen. Op die manier helpen we onze jongeren. In onze bevolkingspiramide zien we dat dat heel wat 20- tot 35-jarigen uit Aartselaar wegtrekken. Dat evenwicht willen we terug herstellen. De locatie is alvast ideaal, vlak bij het centrum. Gezinnen kunnen te voet naar de kinderopvang, scholen, bibliotheek,…”, zegt burgemeester De Wit.

Samenwerking met Igean

Igean is een intercommunale waarbij Aartselaar is aangesloten. Naast de uitbating van het containerpark en afvalophaling doen ze ook aan projectontwikkeling. “Daarom is Igean een logische partner voor dit project. Zij werken aan kostprijs voor de gemeente en maken dus geen winst. Als we dit project door privé-ontwikkelaars zouden ontwikkelen, zoals de oppositie wil, zouden we het nooit aan een lagere prijs dan de marktprijs kunnen verkopen aan onze jongeren. Het is hierbij helemaal niet de bedoeling om winst te maken, maar break-even te draaien. Onze buurgemeenten gebruiken Igean ontzettend vaak voor dit soort projecten. Wij doen dat nu ook, in het voordeel van de Aartselarenaar”, verduidelijkt schepen Vermoesen.

Terugkoppeling met de buurt

Nu de projectnota van Igean principieel is goedgekeurd op de gemeenteraad, kan het dossier verder worden uitgewerkt. “We gaan binnenkort ook de buurtbewoners uitnodigen om het project toe te lichten. Ook voor hen willen we het een positief project maken, bijvoorbeeld doordat ze hun tuinen ook langs achter gaan kunnen ontsluiten op een voetweg. We voorzien ook voldoende parkings in het project, zodat er geen bijkomende parkeerdruk komt voor de omgeving”.

Het project werd mee goedgekeurd door de oppositie, behalve door VLD en NAP. “Als je als kritiek hoort zeggen dat er in Aartselaar geen nood is aan een project voor jonge gezinnen, dan frons ik toch de wenkbrauwen. Het is net een essentiële pijler van het N-VA-gezinsbeleid om betaalbare woningen aan te bieden aan onze Aartselaarse jongeren. Dat voeren we nu ook uit in de praktijk”, besluit burgemeester De Wit.

Heb je nog vragen over dit project? Wil je er zelf graag wonen of maak je je zorgen over de verkeers- en waterafwikkeling? Lees dan het document "FAQ Woonproject Sanderslei". In 6 pagina's vindt u een antwoord op de 16 meest gestelde vragen rond dit project.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is