Schelle informeert haar bewoners totaal foutief over werken Steenwinkelstraat

Op 2 maart 2018, over deze onderwerpen: Communicatie, Mobiliteit & verkeersveiligheid

Het gemeentebestuur van Aartselaar betreurt de volstrekt foutieve berichtgeving die recent in het infoblad van Schelle stond over de rioleringswerken in de Steenwinkelstraat-Bist. Dat project loopt over beide gemeenten en Aartselaar en Schelle werken dan ook intensief samen. In het infoblad van Schelle zegt de burgemeester in zijn voorwoord dat de werken in de Steenwinkelstraat eind 2017 al klaar waren geweest, ware het niet dat Aartselaar tijdens de werken heeft besloten om van de Bist een rioleringsproject te maken. “Dat is flagrant onjuist, het zijn wel degelijk werken in de Steenwinkelstraat zelf die tot mei duren”, zegt Aartselaars schepen van Openbare Werken Bart Lambrecht (N-VA).

Vertragingen door nutsleidingen en slecht weer

De werken in de Steenwinkelstraat startten in januari 2017. Oorspronkelijk gingen ze twee jaar duren, maar die timing werd bij de start van de werken beperkt tot één jaar. Dat bleek al snel niet realistisch, want de werken zullen uiteindelijk tot mei 2018 duren. “De vorige fasen in de Steenwinkelstraat hebben vertraging opgelopen, onder meer door het slechte weer van de voorbije maanden. Bovendien doken er ook onverwachte problemen op met nutsleidingen in de Steenwinkelstraat. Volgens het werfschema van begin februari zal men in de Steenwinkelstraat daardoor nog werk hebben tot mei”, verduidelijkt Lambrecht.

Werken Bist zeer beperkt

De werken op Aartselaars grondgebied in de Bist zijn beperkt. “Oorspronkelijk ging dat in 2017 door. Bij nazicht van de riolering bleek dat Pidpa wel wat herstel moet uitvoeren. Dat kan echter samen met de geplande werken gebeuren. Onze beslissing om de riolering deels te vernieuwen kost amper 2 extra werkdagen. Normaal gingen onze werken nu in januari starten, vroeger kon niet omdat door onvoorziene werken aan de nutsleidingen in Schelle de Bist open moest blijven als ontsluitingsweg. We hebben onze werken dus moeten uitstellen om Schelle uit de nood te helpen. Door nieuwe vertragingen op grondgebied Schelle kan de aannemer pas eind maart bij ons starten, in plaats van januari. De totale werken in Aartselaar duren, inclusief rioleringswerken, 30 werkdagen. De werken in Aartselaar zullen daarom gelijktijdig met die van de Steenwinkelstraat klaar zijn. Kortom, de werken in Aartselaar zorgen er helemaal niet voor dat er in Schelle plots een vertraging van 5 maand is. Het is ook moeilijk om voor 5 maand vertraging te zorgen als de Aartselaarse werken amper 30 werkdagen betreffen natuurlijk. Schelle moet voor de vertragingen volledig in eigen boezem kijken”, legt schepen Lambrecht verder uit.

Gebrek aan goed nabuurschap

Schelle en Aartselaar werken al enkele jaren samen rond het project. “De werken in de Steenwinkelstraat in Schelle zijn drastisch, de hoofdader van Schelle ligt opgebroken. Omleidingen lopen via de Pierstraat en Cleydaellaan, dus Aartselaarse wegen krijgen nu heel wat meer verkeer te slikken. Dat zorgt voor veel sluipverkeer in de Aartselaarse wijken Koekoek en Buerstede. We aanvaarden dat tijdelijk, omdat we begrip hebben voor de werken in Schelle”, zegt Aartselaars schepen Bart Lambrecht. “We hebben zelfs bij de provincie met Schelle en Niel een akkoord gesloten om de Tuinlei tijdelijk als werfweg aan te leggen voor de werken in de Steenwinkelstraat, om de hinder in Schelle te beperken. Wij hebben steeds een goed nabuurschap getoond vanuit Aartselaar, des te pijnlijker is het nu om te moeten lezen dat Aartselaar volledig onterecht de zwarte piet krijgt toegeschoven. Ik begrijp dat men in Schelle zenuwachtig is omdat de werken op hun grondgebied maar blijven duren, maar dat rechtvaardigt niet om aan de inwoners onwaarheden te vertellen en een buurgemeente zwart te maken.”

Verdere stappen

Het Aartselaars gemeentebestuur laat het hier dan ook niet bij. “We voelen ons genoodzaakt verdere stappen te ondernemen. Enkele maanden geleden is Schelle ook al door de gouverneur terecht gewezen omdat het Schelse informatieblad politiek werd gebruikt. Helaas stellen we vast dat dit vandaag opnieuw gebeurt door een buurgemeente onterecht alle schuld toe te schuiven. Een infoblad dient om objectief te informeren, niet om politiek te recupereren. Alle werfverslagen tonen aan dat de info van Schelle gewoon foutief is. Dat wordt ook bevestigd door rioolbeheerder Pidpa, die als bouwheer in dit dossier optreedt. We hebben dan ook alle bewijzen dat het gelijk aan onze kant staat. Jammer dat het zo moet lopen, maar we hadden toch iets meer respect van Schelle verwacht.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is