Voorzitterswissel bij N-VA Aartselaar

Op 3 januari 2021, over deze onderwerpen: Verkiezingen 2018

2021 brengt niet alleen een nieuw jaar met zich mee, maar bij N-VA Aartselaar houdt het ook een voorzitterswissel in. Miel Mertens (72 jaar) geeft de fakkel door aan ondervoorzitter Bart De Hertogh (51 jaar). “Het was van in het begin mijn betrachting om de verkiezingen van 2018 en 2019 nog goed mee te begeleiden als voorzitter, maar daarna plaats te maken voor een opvolger”, zegt uittredend voorzitter Miel Mertens.

Verkiezingsuitslag van 2018 als absoluut hoogtepunt

Miel Mertens was al sinds september 2014 voorzitter van N-VA Aartselaar. “Toen was onze N-VA-ploeg nog maar net ingewerkt in het gemeentebestuur. Sindsdien heeft ons team een mooie evolutie doorgaan en is de N-VA in Aartselaar een echte beleidspartij geworden. De absolute kers op de taart voor mij als voorzitter waren natuurlijk de gemeenteraadsverkiezingen van 2018: met 45,8% haalden we een absolute meerderheid en kregen er nog drie zetels in de gemeenteraad bij! De vreugde van die avond, waarbij al ons harde werken werd beloond door de kiezer, zal ik niet snel vergeten. Daarna beschouw ik ook de verkiezingen van 2019 toch succesvol. Daar was het ons doel om het mandaat van Sophie De Wit in de Kamer te verlengen. Met Sophie haar 19.218 voorkeurstemmen is dat toen aardig gelukt.”

In zijn zes jaar voorzitterschap focuste Miel hoofdzakelijk op het team van N-VA Aartselaar. “We zijn een echte vriendenbende en die goede sfeer heb ik altijd willen behouden. Met het puur politieke en het gemeentebeleid heb ik me minder bezig gehouden: ons team van burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden doet dat perfect.”

Miel stopt dan als voorzitter, hij blijft wel bij het afdelingsbestuur. “Het voorzitterschap kan ik dan wel lossen, maar de fijne spirit van ons bestuursteam kan ik nog niet missen”, lacht hij.

Contact met de inwoners én de volgende gemeenteraadsverkiezingen voorbereiden

Ondervoorzitter Bart De Hertogh schuift nu door als nieuwe voorzitter. Bart zetelt momenteel ook al als gemeenteraadslid. “Het is weliswaar nog meer dan drie jaar tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2024, maar de voorbereiding daarvan wordt nu toch al mijn belangrijkste taak. Een sterk team verzamelen, het bestuur vernieuwen en verjongen, nadenken over het gemeentebeleid dat volgende legislatuur noodzakelijk zal zijn,… Daar wacht je best niet mee tot een week voor de verkiezingen.”

En voor 2021 hoopt Bart vooral terug op een normaler politiek jaar. “Corona heeft er voor gezorgd dat we al onze activiteiten moesten annuleren. Ook onze nieuwjaarsreceptie zal noodgedwongen digitaal moeten doorgaan. Ik hoop echter als nieuwe voorzitter onze leden en inwoners snel terug in levende lijve te mogen verwelkomen. Dat persoonlijk contact, voelen wat er leeft, dat mis ik wel. Dat kan sociale media niet vervangen.

Tot slot zitten we eind 2021 in de helft van deze legislatuur. We zouden graag terug met een uitgebreide folder over de meerjarenplanning bij elke Aartselarenaar langs gaan. Vorige legislatuur hebben we dat ook gedaan en dat werd door de inwoners echt gewaardeerd. Hopelijk lukt dat opnieuw en strooit het virus geen roet in het eten.”

Met het doorschuiven van Bart De Hertogh zocht het N-VA-bestuur een nieuwe ondervoorzitter. Die functie wordt voortaan door Johan Lyssens (64) waargenomen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is