Nicole Caremans

OCMW-raadslid

Valt graag met de deur in huis...

Nicole is 54, echtgenote van Ronny Braem, moeder van Tom en Jef, is professioneel klachtenmanager in het regionale ziekenhuis en is enthousiast deel te kunnen uitmaken van de energieke N-VA-ploeg van Aartselaar!

Wie is zij?...

Zij maakte 18 jaar geleden een van de beste beslissingen van haar leven door in 2001 in Aartselaar te komen wonen. Zij woont sindsdien in de G. De Smetlaan in de wijk Bruynenbaert. Zij is trouwens trotse eigenaar van een schattig wit hondje met wie zij samen alle lokale boodschappen doet doorheen de dorpskern van Aartselaar.

Zij doorliep de lagere en middelbare school in het St. Agnesinstituut in Hoboken. Nadien volgde zij de bachelor verpleeg- en vroedkunde en woonde gedurende 9 jaar in Portugal.  Eens terug in België volgde zij vervolgens een postgraduaat kwalteitsmanagement in de gezondheidszorg aan de KUL en behaalde nadien een Master in de ziekenhuiswetenschappen aan de UA.

Wat kan zij?

Nicole is werkzaam als klachtenmanager in het regionale ziekenhuis A.Z. Heilige Familie te Rumst. Het dagelijks bemiddelen, oplossingsgericht denken en steeds streven naar een win-winsituatie voor alle partijen zijn kerncompetenties die zeker ook bruikbaar zijn binnen de lokale Aartselaarse politiek. Het inventariseren van probleemsituaties en de aanzet geven tot verbeteracties behoren dan ook tot de kerntaken.

Waarom lokale politiek?

In 2012 waagde zij een eerste stap in delokale politiek en stelde zich kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen waardoor zij onrechtstreeks terecht kwam in de OCMW-raad. De afgelopen 6 jaar was zij OCMW-raadslid. Aartselaar “aangenaam” maken om in te (blijven) wonen voor mensen van elke leeftijd is een van haar belangrijkste motivaties.

Wat kan zij bijdragen?

Vanuit haar deskundigheid liggen thema’s als welzijn en gezondheid van de ouder wordende Aartselarenaar en een generatiebewust beleid haar nauw aan het hart. Zij streeft er dan ook naar om van een “seniorvriendelijk beleid” een speerpunt te maken in de volgende beleidsperiode. In de loop van haar mandaat heeft zij ervaren dat lokale politiek die dichtbij de mensen staat echt een verschil kan maken in het leven van iemand. Samen met de collega’s Guido D’eer en Hilde Heyman pakt zij de sociale uitdagingen aan die in de nabije toekomst op Aartselaar zullen afkomen.

Vrije tijd?

In de weinige vrije tijd die rest wandelt en leest Nicole veel.  Nieuwe cullinaire ontdekkingen doen  en reizen blijven echter de topfavorieten.