Aartselaar haalt subsidies binnen voor haar schoolomgevingen

Recent verscheen in de media dat Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) subsidies gaf om schoolomgevingen verkeersveiliger te maken. Van de voorziene tien miljoen euro werd echter maar een deel uitgegeven, omdat slechts 14 Vlaamse gemeenten een dossier indienden. Eén van die 14 gemeenten is Aartselaar. In totaal wist het gemeentebestuur voor 9.075 euro Vlaamse subsidies los te weken.

Schepen van Mobiliteit Bart Lambrecht (N-VA) licht toe: “Verkeersveilige schoolomgevingen zijn voor ons gemeentebestuur zeer belangrijk. Getuige daarvan de gewijzigde verkeerscirculatie die in 2015 rond de Cadescholen en Parochiale Kleuterschool werd ingevoerd, tot tevredenheid van velen. Voor verkeersveilige schoolomgevingen is een aangepaste snelheid van automobilisten echter van groot belang. De zones 30 rond de schoolomgeving zijn al langer ingeburgerd, maar ons gemeentebestuur wil automobilisten nog extra sensibiliseren om die snelheid ook effectief te rijden. Daarom kopen we, op advies van de gemeentelijke verkeerscel, 10 extra snelheidsinformatieborden aan. Die worden specifiek in de Aartselaarse schoolomgevingen geplaatst.”

Van de tien snelheidsinformatieborden komen er twee in de omgeving Cade-Kleuterschool (Buerstedelei), vier in de omgeving van de Cade–Lagere scholen en de Parochiale Kleuterschool (Carillolei – della Faillelaan – Camiel Paulusstraat) en vier in de omgeving van de Blokkendoos (Leon Gilliotlaan – Zwaluwenlaan). De totale investeringskost is geschat op 18.150 euro. Daarvan neemt de Vlaamse overheid via de subsidies dus 50% voor haar rekening.

Voor schepen van Onderwijs Mark Vanhecke (N-VA) is dit zeker niet de laatste stap. “Een verkeersveilige schoolomgeving nastreven is een permanente opdracht. Dankzij de subsidies kost elke investering voor de gemeente maar 50%. Daarom denken we al na over wat we komende jaren willen investeren en waarvoor we subsidies willen aanvragen. We denken dan bijvoorbeeld aan bijkomende fietssignalisatie. Daarnaast werken we ook rioleringsprojecten in de Carillolei en Leon Gilliotlaan uit, waarbij we de straten structureel verkeersveiliger kunnen inrichten. Belangrijk voor ons gemeentebestuur ten slotte, is dat we deze inspanning voor alle Aartselaarse scholen en schoolomgevingen willen doen. Elk kind geniet onze hoogste prioriteit.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is