Aartselaarse zones 30 worden steeds beter nageleefd

Op 2 december 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit & verkeersveiligheid, Politie en Veiligheid

In juli werd het Aartselaarse centrum en de woonwijken zones 30. In de zomer zette het gemeentebestuur hard in om over de zones 30 te informeren en sensibiliseren. Sinds september is de politie HEKLA ook nauwgezet begonnen met de handhaving in Aartselaar. Met overtredingspercentages in de zones 30 van 14,8% in september en 12,8% in oktober blijkt dat de zones 30 door een ruime meerderheid van de bevolking wordt nageleefd.

“We willen de Aartselarenaar hiervoor bedanken. We waarderen het dat 85% zich aan de zones 30 houdt. Dit toont ook aan dat de maatregel door het merendeel van onze inwoners wordt gesteund. Dat de snelheidsovertredingen dalen, toont ook aan dat de zones 30 meer en meer ingeburgerd raken. Voor de resterende 15% zullen we de intensieve controles blijven behouden. De zones 30 zijn ingevoerd om de verkeersveiligheid te verhogen en de impact bij accidenten te verlagen”, zeggen burgemeester Sophie De Wit (N-VA) en schepen van Verkeersveiligheid Bart Lambrecht (N-VA).

Het gemeentebestuur en de lokale politie werken met een prioriteitenlijst voor de handhaving van de zones 30. In eerste instantie wordt gefocust op invalswegen, het dorpscentrum en straten met schoolgaand verkeer.

“Maar ook in de woonwijken willen we af en toe controles houden. Het is de bedoeling dat de zones 30 in gans Aartselaar worden nageleefd en gehandhaafd. Inwoners vragen ons dat ook. Het gevoel leeft dat er veel snelheidsovertredingen gebeuren in Aartselaar. Met gemiddeld 14% overtredingen in de zones 30, 3% in de zones 50 binnen de bebouwde kom en 7% buiten de bebouwde kom, moeten we concluderen dat het ruime merendeel zich aan de snelheidslimieten houdt”, besluiten Sophie De Wit en Bart Lambrecht.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is