Akkoord over intergemeentelijk zwembad in de Rupelstreek

Op 19 december 2016, over deze onderwerpen: Nieuwe Sportaccommodatie, Sport

Op de gemeenteraden van december wordt er een intentieverklaring voorgelegd aan de gemeenteraden van Aartselaar, Hemiksem en Niel. De intentieverklaring is het resultaat van een uitgebreide studie rond de haalbaarheid van een intergemeentelijk zwembad voor de Rupelstreek. Die studie hield oorspronkelijk rekening met de zes Rupelgemeenten, inclusief Boom, Schelle en Rumst. Toen duidelijk was dat Schelle en Boom hun bedenkingen hadden bij een nieuw zwembad, lieten de vier overgebleven gemeenten de studie aanpassen op maat van de vier gemeenten. De goedgekeurde intentieverklaring moet leiden tot een subsidieaanvraag bij de Vlaamse overheid. De intentieverklaring is het resultaat van 1,5 jaar aan studiewerk en vele gesprekken.

Nieuw zwembad vervangt zwembaden van Hemiksem en Aartselaar

“We zijn zeer blij dat we een finaal akkoord hebben over de toekomst van de Rupelzwembaden”, zeggen burgemeester Luc Bouckaert (CD&V) en schepen van Sport Koen Scholiers (CD&V) van Hemiksem. “De zwembaden van Hemiksem en Aartselaar dateren uit de jaren ’70 en zijn echt versleten. Ze zullen binnenkort moeten afgebroken worden. Het is daarom belangrijk dat we een nieuw zwembad kunnen bouwen voor onze gemeenten. Een zwembad is echter duur en anno 2016 is het niet meer realistisch dat elke gemeente haar eigen zwembad bouwt. Intergemeentelijke samenwerking is dus vanaf het begin ons doel geweest bij dit nieuwe zwembad. Het nieuwe zwembad zal worden gezet in een PPS-constructie, wat inhoudt dat we op zoek gaan naar een private partner. De kans is dus zeer reëel dat er ook een recreatief gedeelte aan het zwembad komt, omdat dit interessant is voor een private partner. Maar ons minimumprogramma is wel een sportbad, een instructiebad en een kinderbad. Het is onze topprioriteit om ook de komende 30 jaar het schoolzwemmen te garanderen in een nieuw en modern zwembad.”

Intergemeentelijk zwembad op sportcentrum van Aartselaar

De intentieverklaring houdt ook in dat het nieuwe zwembad op het sportcentrum van Aartselaar komt, vlak naast het huidige zwembad, waar nu de speeltuin staat. “De zwembadstudie heeft 11 locaties in de Rupelstreek onderzocht op verschillende criteria. Het sportcentrum van Aartselaar bleek daaruit de beste locatie te zijn binnen de zes gemeenten. Dat komt onder meer omdat het terrein op vlak van ruimtelijke ordening al recreatief is ingekleurd. Er moet dus geen RUP meer worden opgemaakt. Bovendien beschikken we reeds over de grond en zijn andere sportaccommodatie en een speeltuin naast het nieuwe zwembad een extra troef. Door al deze factoren is er in Aartselaar de beste garantie om snel aan een nieuw zwembad te kunnen beginnen bouwen. Dat is zeer belangrijk, gelet op de versleten staat van de huidige zwembaden. Volgens de haalbaarheidsstudie zou de bouw kunnen starten in 2018 en kan het nieuwe zwembad dan in 2020 open.”, zeggen burgemeester Sophie De Wit (N-VA) en schepen van Sport Bart Lambrecht (N-VA) uit Aartselaar.

Vlaamse subsidies moeten kostprijs drukken

De goedgekeurde intentieverklaringen op de gemeenteraden van december moeten leiden tot een subsidieaanvraag. “De Vlaamse overheid voorziet dit jaar een subsidiepot van 10 miljoen euro, specifiek voor de bouw of renovatie van intergemeentelijke zwembaden. Die boot willen we niet missen en daarom gaan we nog tegen de deadline van 23 december een dossier indienen”, zegt burgemeester en tevens schepen van Sport Tom De Vries (Open VLD) uit Niel. “Dan is het afwachten hoe het dossier wordt beoordeeld en hoeveel subsidies we krijgen. Op dit ogenblik is het dan ook moeilijk om al te zeggen wat de concrete kostprijs voor elke gemeente zal zijn. De haalbaarheidsstudie heeft al prognoses gemaakt, maar alles hangt af van de hoeveelheid subsidies en de marktbevraging onder private partners. En zelfs als er in 2017 een private partner wordt uitgekozen waarmee wordt verder gepraat, beginnen pas dan de concrete onderhandelingen over de prijssetting, om te landen tot een concreet contract met de private partner. De definitieve kostprijs is dus pas op het einde van de rit gekend.”

Deur blijft open voor Rumst, Schelle en Boom

De voorbije maanden was al snel duidelijk dat Schelle en Boom niet meer mee zouden doen aan de huidige plannen van een intergemeentelijk zwembad conform de haalbaarheidsstudie. Daarom lieten Aartselaar, Hemiksem, Niel én Rumst de haalbaarheidsstudie updaten naar de situatie voor de vier gemeenten. Dat rapport is sinds eind november klaar. “Ondanks dat de gemeente Rumst de update liet uitvoeren, is er de laatste weken twijfel ontstaan bij hun college. We hopen echter dat Rumst nog steeds mee wil participeren en dat ze de intentieverklaring op hun gemeenteraad goedkeuren. Ook voor Boom en Schelle staat de deur nog altijd open om in een latere fase terug in te stappen in het project. Maar het is ontzettend belangrijk dat het dossier nu voortgang krijgt. De staat van de huidige zwembaden is te problematisch en we verloren al tijd door de mogelijke komst van Plopsaqua, dat uiteindelijk niet door ging. Zowel voor de Vlaamse subsidies als voor de continuïteit van het zwemwater in onze regio is het zeer belangrijk dat het dossier nu op de gemeenteraden komt”, besluiten burgemeesters Tom De Vries, Luc Bouckaert, Sophie De Wit en schepenen van Sport Koen Scholiers en Bart Lambrecht.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is