Concessie sportaccommodatie wordt win-win-win voor uitbater, clubs en gemeente

Op dit ogenblik wordt er op het Aartselaars sportcentrum nieuwe sportaccommodatie gebouwd. Daarin komt een petanquehal, met ook kleedkamers en een grote cafetaria met ruim terras en brasseriekeuken. In de nieuwe accommodatie krijgen de voetbal-, tennis-, atletiek- en petanqueclub hun onderkomen. Op de gemeenteraadscommissie Sport stelde het gemeentebestuur in aanwezigheid van de betrokken sportclubs het voorstel voor de concessieovereenkomst voor. Dat voorstel wordt dan op de gemeenteraad van maart goedgekeurd.

“De brasserie zal namelijk worden uitgebaat door een private uitbater. De clubs zullen dus geen aparte kantine in eigen beheer meer hebben. Dat biedt meteen heel wat schaalvoordelen, maar anderzijds moeten de clubs natuurlijk ook kunnen groeien en bloeien zonder eigen cafetaria-inkomsten. Neem daarbij dat ook de gemeente inkomsten moet krijgen voor de verhuur van haar locatie en het voor de privé-uitbater ook lucratief moet zijn, en je weet meteen wat voor moeilijke opdracht de uitwerking van deze concessie was”, kadert schepen van Financiën en Patrimonium Eddy Vermoesen (N-VA) de uitdaging.

“Er is dan ook niet over één nacht ijs gegaan bij het uittekenen van dit concessie-concept. De sportfunctionaris heeft verschillende soortgelijke concessies geanalyseerd en is gesprekken aangegaan met uitbaters en brouwerijen. Maar er was ook zeer intensief overleg met de betrokken sportclubs om tot een gedragen oplossing te komen. Want uiteindelijk zitten we in Aartselaar met een unieke uitdaging. Een concessie met verschillende sportclubs is niet uitzonderlijk, maar we zijn de eerste gemeente die er ook een voetbalclub in verwerkt. En zij halen traditioneel veel geld uit een eigen kantine om hun werking te financieren. Voor andere clubs zijn kantine-inkomsten minder dominant”, gaat burgemeester Sophie De Wit (N-VA) verder.

“Als echter elke club veel geld wil krijgen uit de concessie en ook de gemeente haar bijdrage wil, kan de privé-uitbater onmogelijk nog wat winst maken”, merkt schepen van Sport Bart Lambrecht (N-VA) op. “Daarom zijn we creatief te werk gegaan. Bovendien toont de huidige samenwerking tussen voetbal- en tennisclub in de tijdelijke kantine al aan dat mits wat creativiteit en vertrouwen alles mogelijk is. Vroeger leek het onmogelijk dat de clubs op die manier samenwerken.”

Kort samengevat bevat de concessie volgende krijtlijnen:

  • De petanque-, atletiek- en tennisclub krijgen geen rechtstreeks geld uit de concessie.
  • Petanqueclub APC zal gratis over de buitenterreinen kunnen beschikken en kan inkomsten genereren uit een buitentoog met zomertornooien. Op de huidige locatie van de petanqueclub kon er geen buitentornooi worden gehouden
  • Tennisclub SVAT krijgt de volledige opbrengst van haar 10 dagen durend Uniceftornooi en kan daarna nog andere afspraken maken met de uitbater
  • Atletiekclub AVKA behoudt nog haar eigen kantine en eigen catering tijdens meetings. Na een jaar wordt deze werking geëvalueerd en bekeken hoe er samen met de privé-uitbater kan samengewerkt worden
  • Als voetbalclub is SVAV wel zeer afhankelijk van geldinkomsten uit een kantine. Voor hen moet er dan ook een grote financiële return uit de concessie komen

“De privé-uitbater zal bijgevolg een uitgebreid dossier moeten indienen, met een gans businessplan, voorstel van samenwerking met de sportclubs en natuurlijk de geboden concessievergoeding. Het is heel belangrijk dat de uitbater ook eigen cliënteel tracht aan te trekken en niet louter zal teren op het ledenbestand van de sportclubs. Ook al zijn die clubs goed voor 1.200 sportende leden en een hoop supporters”, zegt schepen van Financiën Eddy Vermoesen.

De uitwerking van de concessie werd woensdagavond voorgesteld op de gemeenteraadscommissie Sport, in aanwezigheid van de vier sportclubs om hun steun aan deze overeenkomst aan te tonen. “We willen daarom de sportclubs ontzettend bedanken voor hun dialoog en constructieve houding. En ook een grote pluim voor onze sportfunctionaris die dit allemaal heeft uitgewerkt met zijn expertise. De nieuwe sportaccommodatie is een prachtig project en met de voorliggende samenwerking tussen clubs en gemeente wordt het alleen maar nog knapper. De toekomst oogt mooi en we hopen nu op heel wat geïnteresseerde privé-uitbaters te mogen rekenen voor dit unieke project”, besluiten burgemeester Sophie De Wit en schepen van Sport Bart Lambrecht.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is