Minder linksafbewegingen op N177 voor vlottere doorstroming? Gemeentebestuur ziet dat niet zitten: “Sluipverkeer zal alleen maar toenemen”

Op 24 mei 2019, over deze onderwerpen: Mobiliteit & verkeersveiligheid, Politie en Veiligheid

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) stelt voor om in Aartselaar op elk kruispunt vanuit de N177 één linksafbeweging te schrappen. Daarmee zouden de zijstraten opnieuw wat langere groentijden kunnen krijgen. Het gemeentebestuur van Aartselaar ziet die maatregel echter niet zitten. “Ons centrum zou van de N177 vanuit Antwerpen enkel nog bereikbaar zijn via de Kontichsesteenweg en de Leugstraat. Dat is absoluut onwenselijk”, klinkt het.

Sinds de aanpassing van de verkeerslichtenregeling op de A12/N177, gaat de doorstroming vanuit de zijstraten naar de A12 minder vlot dan voordien. Het gemeentebestuur van Aartselaar vroeg daarom per brief aan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om de lichtenregeling te herbekijken. Het AWV is niet bereid om opnieuw aan de groentijd op de A12 te sleutelen, maar stelt wel een andere oplossing voor: een nieuwe circulatiebeweging waarbij op elk kruispunt vanuit de N177 één linksafbeweging zou worden gesupprimeerd.

Concreet zou op het kruispunt Kontichsesteenweg/Cleydaallaan enkel de linksaf naar de Kontichsesteenweg toe worden gelaten en op het kruispunt Helststraat/Guido Gezellestraat enkel de linksaf naar de Helststraat. Op het kruispunt Leugstraat/Vluchtenburgstraat kan je dan enkel linksaf naar de Leugstraat en op het kruispunt Bist/Langlaarsteenweg enkel linksaf naar de Bist. “Op die manier kunnen we op elk kruispunt een volledige fase uit de lichtenregeling halen en zo een meer optimale doorstroming geven”, aldus het AWV.

Slecht idee

Het gemeentebestuur ziet dat plan echter hoegenaamd niet zitten en vreest dat het autoverkeer sneller op ondergeschikte wegen zal terechtkomen. “Automobilisten vanuit Antwerpen zouden op de N177 alleen nog richting ons centrum kunnen rijden via de Kontichsesteenweg en de Leugstraat”, zegt burgemeester Sophie De Wit (N-VA). “Dat zal leiden tot een grote toename aan verkeer zowel in de Kontichsesteenweg en Leugstraat als in het onderliggend wegennet zoals de Barones de Borrekenslaan en Carillolei. Dit laatste leidt ook tot een toename aan sluipverkeer in onze schoolomgeving.”

“Komend vanuit Boom zou bestemmingsverkeer naar Hemiksem of de wijk Buerstede gebruik moeten maken van de Helststraat in plaats van de Cleydaellaan”, vervolgt de burgemeester. “Dat staat niet alleen haaks op de gemeentelijke en intergemeentelijke mobiliteitsplannen, de Helststraat heeft ook heel wat snelheidsremmers. Het kan onmogelijk de bedoeling van deze straat zijn dat die het intergemeentelijk verkeer van de Cleydaellaan gaat overnemen. Bovendien zou je vanuit Boom de belangrijkste industriezone van Aartselaar aan de Vluchtenburgstraat niet meer direct kunnen inrijden. Vrachtverkeer met die bestemming zou naar het kruispunt van de Helststraat moeten rijden om daar links af te draaien. Allesbehalve wenselijk.”

“Door de voorgestelde circulatie, waarbij het onmogelijk wordt om aan elk kruispunt één linksafbeweging vanuit de N177 te maken, zal dat verkeer noodgedwongen ofwel naar het volgende kruispunt moeten rijden om daar de linksaf te nemen en terug te draaien, ofwel al sneller de gemeenten inrijden om via lokale wegen haar bestemming te bereiken”, legt schepen van Mobiliteit Bart Lambrecht (N-VA) uit. “De maatregel zou ervoor moeten zorgen dat elk kruispunt iets vlotter afwikkelt, omdat er dan minder groentijden zijn. Maar doordat bepaald bestemmingsverkeer naar het volgend kruispunt zal rijden om daar te moeten terugdraaien, kan aan die kruispunten een toevloed van verkeer worden verwacht. Dat zal al snel het beperkte voordeel van de extra groentijd volledig teniet doen.”

Volgens het gemeentebestuur zijn er veiligere en meer gewenste alternatieven om de doorstroming te verbeteren. “We blijven bij het AWV pleiten om de lichtenregeling opnieuw aan te passen”, zegt Sophie De Wit. “Indien het AWV daar niet op wil ingaan, stellen we voor om het gebruik van noodbruggen te laten onderzoeken. Daarbij kan het verkeer van de A12 over de belangrijkste kruispunten worden geleid en kunnen er onder de noodbruggen ook terugkeerlussen voor verkeer van de N177 worden voorzien. We willen ook aandringen om de studie naar de ondertunnelingen en de doortrekking van de sleuf met hoogdringendheid verder te zetten en de lokale gemeentebesturen spoedig uit te nodigen voor een nieuw overleg.” 

Bron: Het Laatste Nieuws

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is