Nieuwe maatregelen voor vlottere kruispunten op A12

Op 11 juli 2019, over deze onderwerpen: Mobiliteit & verkeersveiligheid, Politie en Veiligheid

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de gemeenten Aartselaar, Boom, Hemiksem, Niel en Schelle, de lokale en federale politie, de stad Antwerpen en Voka Antwerpen-Waasland hebben vanmiddag overlegd over oplossingen voor een betere doorstroming van het verkeer op A12. Door de aanpassing van de lichtenregeling op de gevaarlijke kruispunten in combinatie met de werken van Aquafin zijn er immers fileproblemen ontstaan waarbij vooral de druk op de zijstraten erg groot is. Na een constructief overleg is een pakket van maatregelen afgesproken op korte en middellange termijn.  Er zal onmiddellijk een ‘werfregeling’ voor de lichten uitgewerkt worden én er zullen bijkomende opstelstroken voorzien worden ter hoogte van de kruispunten. Op langere termijn zal er volop ingezet worden om de ondertunneling van de kruispunten zo snel mogelijk uit te voeren.
 

Zwarte punten

De kruispunten op de A12 zijn groot, onoverzichtelijk en gevaarlijk. Allen zijn zwarte kruispunten en twee van de kruispunten behoren tot de gevaarlijkste punten van Vlaanderen. In de periode van 2014 tot 2016 gebeurden er meer dan 100 ongevallen, voornamelijk tussen automobilisten. Hierbij vielen 4 doden, 14 zwaargewonden en meer dan 150 lichtgewonden.
Sinds maart van dit jaar zijn de verkeerslichten op de 5 zwarte kruispunten aangepast met als doel een halt toe te roepen aan de stroom ongevallen en verkeersslachtoffers. Het effect op de doorstroming was echter zeer groot, aanvankelijk op de A12 en later op de zijstraten. Ondanks verschillende bijsturingen blijft vooral de druk in de zijstraten erg groot met alle gevolgen voor de bereikbaarheid van de gemeenten en bedrijven rond de A12. Om een oplossing te vinden waarbij rekening houdend met de werfsituatie zowel doorstroming als veiligheid van de gehele omgeving kan gegarandeerd worden zaten de verschillende partners vandaag rond de tafel.
 

Alle pistes onderzocht op constructief overleg

Na de bijsturingen die de afgelopen maanden zijn gebeurd, heeft het Agentschap Wegen en Verkeer de afgelopen weken intensief alle mogelijke pistes onderzocht die de doorstroming nog kunnen verbeteren. Daarbij is gekeken naar verschillende types circulatiemaatregelen, het gebruiken van de busbanen voor zwaar verkeer, de plaatsing van gehele (voor auto- en vrachtverkeer) of gedeeltelijke (enkel voor autoverkeer) noodbruggen, het plaatsen van fietsbruggen, het creëren van opstelstroken op de kruispunten van de A12 tot het aanpassen van de lichtenregelingen. Al deze pistes zijn uitgebreid besproken op het constructief overleg tussen de verschillende betrokken partners.
 

Onderzoek werfregeling lichten en aanleg bijkomende opstelstroken kruispunten

Na het overleg is gezamenlijk besloten tot volgende structurele maatregelen:
Het Agentschap zal onmiddellijk onderzoeken of er tijdens de duur van de werf van Aquafin een tijdelijke werflichtenregeling kan doorgevoerd worden wat moet leiden tot een invoering van een nieuwe lichtenregeling medio augustus. Deze aanpassing moet de doorstroming met name in de zijstraten  verbeteren en de druk op de lokale wegen verminderen.
Een tweede maatregel  is het aanleggen van 1 bijkomende opstelstrook op de A12 over een lengte van ongeveer 150 meter aan weerszijden van ieder kruispunt. Hiervoor zal ruimte van de middenberm worden ingenomen. Op die manier kan er met minder groentijd even veel verkeer als vandaag over de kruispunten gestuurd worden. De tijd die hier gewonnen wordt kan dan aan de zijstraten toebedeeld worden zodat deze langer groen krijgen.
Het Agentschap Wegen en Verkeer zal de noodzakelijke procedures zo snel mogelijk afronden zodat de werken voor het jaareinde 2019 kunnen uitgevoerd zijn.  
 

Oplossingen op langere termijn

Daarnaast zal het agentschap versneld de plaatsing van één of meer fietsbruggen onderzoeken op verschillende locaties langs de A12/N177. De studie hiervoor wordt nog dit jaar opgestart. Op die manier wordt de verbinding voor zwakke weggebruikers verbeterd.
Tot slot heeft het Agentschap Wegen en Verkeer zich geëngageerd om de langetermijnoplossing van de ondertunneling met bekwame spoed door te voeren.  Het Agentschap Wegen en Verkeer mikt op de aanvraag van de omgevingsvergunning in 2021.
 

Meer info

Meer info over hoe we de kruispunten precies veiliger maken, is terug te vinden op www.wegenenverkeer.be/aartselaar en www.wegenenverkeer.be/slimmelichten.
 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is