Signalisatie op kruispunten A12 wordt op punt gesteld

Op 7 december 2016, over deze onderwerpen: Mobiliteit & verkeersveiligheid

Recent verscheen in de media dat een fietser die werd aangereden bij het oversteken van de A12 in Aartselaar in het ongelijk werd gesteld. Nochtans had de fietser groen. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wil geen uitspraak doen over dit specifieke ongeval tijdens een lopende procedure. Maar op een parlementaire vraag van Vlaams Parlementslid Annick De Ridder (N-VA) gaf hij wel aan dat de signalisatie op de A12/N177 door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de lokale politiezones wordt nagekeken en aangepast.

“Het conform maken van de signalisatie is broodnodig”, reageert Aartselaars schepen van Mobiliteit Bart Lambrecht (N-VA) tevreden. “We stellen namelijk vast dat de vier verschillende kruispunten van de A12 in Aartselaar telkens wat verschillen qua signalisatie. Dat maakt het zeer verwarrend voor weggebruikers. Zeker met de recente aanrijding en het gemediatiseerd besluit van de verzekeringsmaatschappij weten heel wat zwakke weggebruikers niet meer hoe de vork in de steel zit en wie voorrang heeft. Het wordt tijd dat hierin verandering komt.”

Minister Weyts liet aan parlementslid De Ridder weten dat alle signalisatie wordt herbekeken en conform gemaakt aan de huidige plaatsingsvoorwaarden en dienstorders. Dit gebeurt in samenspraak met de politie van Aartselaar. Uit een plaatsbezoek met de lokale politiezones en AWV werd ook geconcludeerd dat er dubbele pijlmarkeringen komen, dat er voor fietsers B1-borden komen in plaats van B5-borden en dat er wordt nagegaan of er nog aanpassingen aan de verkeerslichtenregelingen mogelijk zijn.

Recent haalde AWV ook de markeringen weg bij het dwarsen van de A12 voor fietsers. Dat deed AWV conform een dienstorder in gans Vlaanderen. “Deze maatregel leidt echter ook tot veel verwarring”, vindt Aartselaars schepen Bart Lambrecht. De minister geeft nu aan dat deze maatregel wordt geëvalueerd op Vlaams niveau, onder meer met de Fietsersbond, Fietsberaad, BIVV en afgevaardigden van de gemeentebesturen. “Het zou echter niet slecht zijn dat er iets in de plaats komt op de kruispunten van de A12, bijvoorbeeld een gekleurde fietssuggestiestrook. Dan is het voor afslaande automobilisten veel  duidelijker dat ze rekening moeten houden met overstekende fietsers. Ook daar is dus nog werk aan de winkel.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is