Vlaanderen voorziet 184.424,46 euro voor sport-, jeugd- en cultuurverenigingen in Aartselaar

Op 2 juni 2020, over deze onderwerpen: Cultuur & Bibliotheek, Financiën & Begroting, Jeugd, Senioren, Sport

Vlaanderen trekt € 87 miljoen uit voor de lokale sport-, jeugd- en cultuurverenigingen die door de coronacrisis heel wat inkomsten mislopen hebben. Minister-president en Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon en Vlaams minister van Sport Ben Weyts menen dat deze steun het sociale weefsel van onze Vlaamse gemeenschap weer kan doen heropleven. “Alles begint in de lokale verenigingen”, zeggen Jambon en Weyts. “Zij zijn de motor van onze samenleving en zijn bij uitstek de ideale partners om het leven na corona mee vorm te geven.”

Corona hakte de voorbije maanden hard in op het verenigingsleven. Vele lokale sportclubs, toneelgezelschappen of jeugdverenigingen zagen heel wat inkomsten verloren gaan. Een eetfestijn, een lokale wafelverkoop of een jaarlijks theateroptreden geven hen in normale omstandigheden de nodige zuurstof om doorlopende uitgaven te kunnen bekostigen. “We weten dat we met deze impuls niet alle kosten kunnen mee dekken”, zegt Weyts. “Maar het is in de eerste plaats een appreciatie voor de belangeloze inzet van zovele Vlamingen.”

“Vlaanderen voorziet 184.424,46 euro voor de sport-, jeugd- en cultuurverenigingen in Aartselaar”, zeggen N-VA-schepenen Mark Vanhecke, Bart Lambrecht en Eddy Vermoesen, respectievelijk schepenen bevoegd voor Jeugd, Sport en Cultuur.

“Deze extra middelen zijn voor veel van onze verenigingen de redding om te kunnen blijven voortbestaan en zo het sociale weefsel in Aartselaar mee vorm te geven. Nu het bedrag gekend is, gaan we binnen het college van burgemeester en schepenen samen met de administratie na hoe dat bedrag concreet onder de verenigingen zal worden verdeeld. We denken dan in eerste instantie aan verenigingen die door de coronacrisis heel wat inkomsten zagen verdwijnen en zo in de rode cijfers dreigen terecht te komen. In tweede instantie zijn er ook heel wat verenigingen die een bepaalde activiteit zagen weg vallen die geld moest opbrengen om hun werking te financieren. Denk maar aan een jaarlijkse quiz of eetfestijn. Ook hen willen we met dit ondersteuningsfonds verder helpen om de schade te beperken.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is