Yves Hulin voortaan nieuwe fractieleider van N-VA Aartselaar

Op 29 november 2022, over deze onderwerpen: Algemene Partijwerking

De 13-koppige fractie van de N-VA in Aartselaar heeft Yves Hulin aangeduid als haar nieuwe fractieleider. Yves Hulin volgt Paula De Leeuw op, die de fakkel doorgeeft omwille van gezondheidsredenen. Paula De Leeuw blijft wel in de gemeenteraad zetelen als gemeenteraadslid.

Paula De Leeuw vervulde net geen tien jaar de rol als fractieleider van N-VA Aartselaar. “Helaas ben ik door ziekte al lange tijd aan de rolstoel gekluisterd. De ziekte zorgt voor een langzame aftakeling, waardoor ik niet elke avond meer zorgeloos achter de computer kan kruipen om alles tot in de puntjes voor te bereiden. Fractieleider is niet alleen op de gemeenteraad het woord voeren namens onze fractie als dat nodig is, het vergt vooral veel voorbereiding: de fractievergadering voorzitten, alle dossiers uitspitten, de neuzen in dezelfde richting laten wijzen, een brugfunctie zijn tussen gemeenteraadsleden en het schepencollege, enzovoort.

Door die fakkel nu door te geven aan Yves Hulin vallen die extra’s weg en kan ik me volop blijven concentreren op mijn rol als gemeenteraadslid. Dat blijf ik graag doen zolang mijn gezondheid het toe laat. Als geboren en getogen Aartselarenaar vind ik het een eer om me op deze manier te kunnen inzetten voor een aangenamer Aartselaar”, licht Paula De Leeuw haar beslissing toe.

Na een kleine vier jaar als gemeenteraadslid neemt Yves Hulin nu de fakkel van fractieleider over. “Ik wil Paula bedanken voor al haar werk. Zes jaar lang een tienkoppige fractie leiden en vervolgens vier jaar een dertienkoppige is alles behalve eenvoudig. Door al haar werk achter de schermen zijn we steeds zo’n sterk team geweest. Ik hoop nu haar werk te kunnen verderzetten in dezelfde spirit. Hopelijk kunnen we dan ook na de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 de grootste fractie blijven in de Aartselaarse gemeenteraad.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is