Zone RupeLaar kiest Log!Ville als vaccinatiecentrum

Op 14 januari 2021, over deze onderwerpen: Sociaal Huis & OCMW

De Rupelstreekgemeenten Boom, Hemiksem, Niel, Rumst, Schelle en Aartselaar hebben in samenspraak met de Eerstelijnszone RupeLaar de locatie voor het vaccinatiecentrum gekozen: dat wordt ingericht in het nieuwe gebouw Log!Ville (*) op het Wetenschapspark aan de Galileilaan in Niel.

Aan de keuze ging een grondige analyse van de mogelijke locaties in de hele regio vooraf. Het was wel al van meet af aan duidelijk dat het provinciaal recreatiedomein De Schorre geen optie was omdat de locatie een heel jaar door beschikbaar moet blijven.

De keuze voor het Wetenschapspark in Niel biedt tal van voordelen. Het eigenlijke gebouw is groter maar de grote centrale hal die ter beschikking wordt gesteld is 1300 vierkante meter, en dit past perfect binnen de omschrijving van de Vlaamse overheid.

Het gebouw is reeds uitgerust met de nodige nuts- en veiligheidsvoorzieningen, is centraal gelegen, goed bereikbaar met het openbaar vervoer en zowat de dichtst mogelijke locatie bij het AZ Rivierenland, campus Rumst. Indien de vaccinatieperiode nog na de zomer zou moeten uitgebreid worden, kan er zelfs nadien op het bijhorende grasland een tentconstructie komen.

Momenteel bereiden zowel de ELZ als de logistieke vaccinatiecel van de Rupelstreekgemeenten en Aartselaar de opstart van het vaccinatiecentrum voor. Die cel kan ook beroep doen op de expertise van Tomorrowland wat betreft crowd management en dergelijke.

Vanaf 15 februari moet het vaccinatiecentrum actief zijn voor vaccinatie van de bevolkingsgroepen.

Het is dankzij een samenwerking met het provinciebestuur Antwerpen, POM Antwerpen en het Vlaams Innovatieplatform voor de Logistiek (VIL) dat dit gebouw ter beschikking komt.

De zes burgemeesters zijn er van overtuigd dat ze hiermee de meest geschikte locatie hebben gekozen.

 

(*) Log!ville is een nieuw landmark demo- & innovatiecentrum dat het logistieke ecosysteem in Vlaanderen helpt innoveren. Het werd opgericht door VIL met de steun van VLAIO en EFRO. De focus van Log!ville ligt op innovatieve technologie die nog niet mainstream terug te vinden is in het bedrijfsleven, alsook op nieuwe concepten. Log!Ville is een open demonstratiecentrum, dat zich voornamelijk richt op logistieke professionals die nauw betrokken zijn bij innovatiemanagement.  

Log!Ville bestaat uit vier onderdelen: een fysieke demonstratiezone, een virtuele belevingsruimte en een hoogtechnologisch meeting center voor seminaries en evenementen. In de fysieke demonstratiezone kunnen bezoekers kennismaken met de nieuwste technische mogelijkheden van machines en hulpmiddelen die in het logistieke proces gebruikt kunnen worden. De virtuele belevingsruimte focust op logistieke trends en laat de bezoekers kennismaken met de logistieke sector van morgen. Log!Ville wil kennisdeling en innovatieve samenwerking tussen startups, mature bedrijven en kennisinstellingen stimuleren via evenementen en seminaries in zijn meeting center.

www.logiville.be

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is