Handhaving van de blauwe zone: hoe VLD en NAP bewonerskaarten én betalend parkeren overwegen

De blauwe zone in ons Aartselaars dorpscentrum bestaat al sinds jaar en dag. Op het Laar, Kapellestraat en de parking van ’t Kapellehof is het leggen van de schijf verplicht. Je mag er maximum 2 uur parkeren, en dit van maandag tot vrijdag, telkens van 9u tot 18u. ’s avonds en in het weekend is de blauwe zone niet van toepassing. Het probleem is dat die blauwe zone zelden tot nooit werd gecontroleerd. Gevolg: parkeerplaatsen worden een hele dag illegaal bezet en de klanten vinden geen parking. Een frustratie voor de Aartselaarse shoppers én de lokale middenstand. Een oplossing drong zich dan ook op…

Handhaving via een parkeerfirma

Daarom stelde het gemeentebestuur – net zoals talrijke andere steden en gemeenten – een parkeerfirma aan om de blauwe zone te handhaven met parkeerwachters. Een paar keer in de week komen ze op onregelmatige tijdstippen langs om de blauwe zone te handhaven. Wie zijn schijf niet legt of langer dan 2 uur blijft staan, krijgt een retributie van 25 euro. De inkomsten gaan naar het parkeerbedrijf, dat ook alle administratie en afhandeling doet. De handhaving kost Aartselaar niets, maar levert de gemeente ook niets op. Het heeft als enige doel om de illegaal geparkeerde wagens weg te krijgen en zo meer beschikbare parkeerplaatsen te hebben overdag in de week.

Gratis parkeren blijft… in tegenstelling tot de intenties van het vorige gemeentebestuur

Voor dit gemeentebestuur blijft gratis parkeren in het dorpscentrum essentieel. Daarin maken we het onderscheid met omliggende steden en gemeenten. We willen onze inwoners en de klanten van onze middenstand niet op onnodige kosten jagen of hen verjagen. Niet iedereen heeft echter die intentie. In het vorige parkeerbeleidsplan, geschreven door Open VLD en NAP toen zij het gemeentebestuur uitmaakten, staat letterlijk dat parkeren op zich gratis kan blijven, maar “Indien het bestuur wens over te gaan naar betalend parkeren dan zal dit in eerste instantie ingevoerd worden op die  plaatsen waar kort parkeren van toepassing is.” Die mogelijkheid werd door de NAP op de laatste gemeenteraad nog eens bevestigd.

Een betere handhaving brengt 17% van de parkeerplaatsen terug in roulatie…

Over de handhaving van de blauwe zone is alvast niet over één nacht ijs gegaan. In 2016 is een zeer intensief parkeeronderzoek gevoerd. Daaruit bleek dat 83% van de wagens zich aan de blauwe zone houdt, althans qua maximale tijdsduur. Daarmee is dus niet gezegd dat de parkeerschijf effectief werd gelegd. 17% van de wagens staat echter illegaal langdurig geparkeerd in de blauwe zone. Dat komt neer op circa 1 op 5 parkeerplaatsen in het dorpscentrum. Die parkeerplaatsen terug in omloop brengen is het doel van de betere handhaving. Dat maakt voor handelaars en klanten het verschil tussen wél of niet kunnen parkeren, wél of niet gefrustreerd zijn. Wie 2 uur geparkeerd staat en zijn schijf legt, hoeft dus absoluut niets te vrezen.

Op initiatief van N-VA-fractieleidster Paula De Leeuw is er trouwens, net als in vele andere gemeenten, een uitzondering voor gehandicapten uitgewerkt. Met een geldige en zichtbare gehandicaptenkaart krijgen zij een uitzondering op de maximaal 2 uur parkeren. Die uitzondering is trouwens ook voorzien in het KB dat op nationaal niveau blauwe zones toelaat. Het achterliggende idee is dat minder mobielen nu eenmaal meer tijd nodig hebben omwille van de handicap.

… en vermijdt de aanleg van een dure ondergrondse parking

De betere handhaving op het parkeerbeleid dient volgens het mobiliteitsplan niet alleen om meer parkeerplaatsen in roulatie te brengen, maar beslecht ook de discussie over bijkomende parkeerplaatsen. Volgens het studiewerk is er voldoende parkeerplaats in het Aartselaars centrum, maar moet het gewoon beter benut worden door een betere handhaving. Indien dat gebeurt, is een nieuwe (ondergrondse) parking niet nodig. Op die manier wordt de Aartselaarse belastingsbetaler een grote maatschappelijke kost bespaard én moet al het groen op het Laar niet wijken om zo’n ondergrondse parking aan te leggen.

De blauwe zone, van maandag tot vrijdag

Blijft de vraag waar bewoners met hun auto’s naar toe moeten. Voor hen verandert er eigenlijk niets tegenover de vroegere situatie. Ook in het verleden moesten zij in de blauwe zone hun parkeerschijf leggen en mogen ze er maximaal 2 uur parkeren. Ook in het verleden waren er geen bewonerskaarten. De blauwe zone is trouwens, conform het KB, enkel van toepassing op werkdagen van 9u tot 18u. ’s avonds en in het weekend is de blauwe schijf dus geen verplichting en kan je zonder problemen langparkeren. Ideaal voor de klanten van horecazaken, maar ook ideaal voor de lokale bewoners. Overdag, wanneer de blauwe zone van toepassing is, zijn ze uit werken. ’s Avonds bij terugkomst of in het weekend, is de blauwe zone niet langer van toepassing.

De blauwe zone in Aartselaar is dus niet van toepassing op zaterdag. Indien wel, moet dat op de onderborden van de parkeerborden worden aangebracht. Dat is in Aartselaar in het verleden nooit gebeurd.

De oppositie schreeuwt om bewonerskaarten…

Op de gemeenteraad waren oppositiepartijen VLD en NAP tevreden met een betere handhaving. Toch vroegen ze om bewonerskaarten, zodat bewoners op de werkdagen van 9u tot 18u toch onbeperkt kunnen parkeren. Wat nu niet is, en onder hun beleid nooit werd ingevoerd, werd deze gemeenteraad plots een breekpunt. Beide partijen stemden dan ook niet voor, maar onthielden zich.

Het invoeren van bewonerskaarten zou echter het doel van de betere handhaving van de blauwe zone volledig teniet doen. Dan zal niet langer 17% van de wagens aan langparkeren doen, maar mogelijk een hoop meer. Het omgekeerde effect wordt dan bereikt. Zo’n maatregel zou de middenstand en haar klanten absoluut géén goed doen.

Bovendien kan je je afvragen wat de meerwaarde is. Gezien de blauwe zone enkel op weekdagen van 9u tot 18u van toepassing is, zijn de meeste bewoners gewoon uit werken. Bewoners in de Kapellestraat die toch lang willen parkeren overdag op werkdagen, kunnen altijd in de omliggende straten buiten de blauwe zone terecht. Er is altijd wel een zijstraat in de buurt. Dat zorgt bovendien niet voor een conflict met de buurtbewoners daar, omdat daar plaats vrij is door de omwonenden die wél uit werken zijn. ’s Avonds komen die bewoners terug en kunnen zowel in eigen straat als in het centrum parkeren, want de blauwe zone is dan niet langer van toepassing.

… terwijl het die vroeger weigerde in te voeren

De vraag naar bewonerskaarten door huidige oppositiepartijen Open VLD en NAP is des te opmerkelijker, omdat ze in hun oude parkeerbeleidsplan, toen ze nog in het bestuur zaten, letterlijk het volgende schreven:

“In de Kapellestraat, Laar en op de parking van het Kapellehof moet de nadruk gelegd worden op het kortstondig parkeren. (…) De bewoners van de Kapellestraat kunnen overdag geen gebruik maken van een bewonerskaart. Ze kunnen evenwel een bewonerskaart krijgen voor de omliggende straten.”

Voor Open VLD en NAP was een bewonerskaart in eigen (Kapelle)straat dus absoluut geen optie. Hooguit konden inwoners een bewonerskaart krijgen voor een omliggende straat. Op zich is dat bizar, want in de omliggende straten geldt helemaal geen blauwe zone of betalend parkeren. Waarom dan een bewonerskaart voor omliggende straten? Wilden Open VLD en NAP de blauwe zone uitbreiden of betalend parkeren invoeren in omliggende straten?

… en het dus ook een ondergrondse parking noodzakelijk maakt

Het invoeren van een bewonerskaart tijdens de werkdagen van 9u tot 18u heeft dus nog meer verregaande consequenties. Zijn Open VLD en NAP bereid om – door het wegnemen van beschikbare parkeerplaatsen – een dure ondergrondse parking in het centrum aan te leggen? En waar zal die dan komen?

Bewonerskaarten en betalend parkeren is een slechte zaak voor de middenstand

Het verbaast ons dan ook dat een partij als Open VLD, die toch steeds pretendeert voor de middenstand op te komen en komende verkiezingen de voorzitster van de middenstandsvereniging ATA een zeer prominente plaats geeft, pleit voor maatregelen die de middenstand absoluut niet ten goede zullen komen. Blijkbaar wenst Open VLD niet eens de evaluatie van de huidige maatregelen af te wachten om nu al op haar website uit te pakken met de eis naar bewonerskaarten en de opname van die eis in haar verkiezingsprogramma.

Bovendien kunnen klanten én bewoners perfect langparkeren in de buurt van het centrum. De parking van het cultureel centrum is gemaakt voor langparkeren en biedt sinds deze legislatuur, na een goede samenwerking tussen dit gemeentebestuur en de eigenaar, een extra snelle doorsteek naar het Laar.

Evaluatie van de huidige blauwe zone komt er aan

Natuurlijk is ook voor de N-VA de huidige regeling niet in steen gebeiteld. In eerste instantie gaan we gewoon regels handhaven die tot op heden te weinig gehandhaafd werden. Een goede handhaving is noodzakelijk voor een overheid en een kerntaak van die overheid. Maar we moeten ook goed monitoren wat de gevolgen zijn van deze betere handhaving en proberen om de nadelige gevolgen – voor bewoners én middenstand – weg te werken. Een evaluatie zal dan ook noodzakelijk zijn. Die moet met open vizier gebeuren. Is de huidige blauwe zone te groot of te klein? Moeten we op bepaalde plaatsen, zoals het Kapellehof, de parkeerduur naar 4 uur uitbreiden? Zijn bewonerskaarten – voor bewoners zonder garage of oprit – alsnog noodzakelijk?

We zullen dat alles met open geest evalueren en pas daarna beslissen of bijkomende maatregelen nodig zijn.

 

Bart Lambrecht – schepen van Mobiliteit

Mark Vanhecke – schepen van Middenstand

Sophie De Wit - Burgemeester

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is