Lichtenregeling A12-kruispunten moet dringend herzien worden

Vandaag pleit Handel en Industrie Aartselaar-Wilrijk voor een oplossing voor de A12. De huidige lichtenregeling zorgt voor een moeizame doorstroming en veel financieel verlies voor de omliggende bedrijven. HIW pleit voor een terugkeer naar de vorige lichtenregeling, het openstellen van de vrije busbanen, onderzoek naar fiets- en voetgangersbruggen en noodbruggen en het snel werk maken van de inbedding van de A12.

“We hebben begrip voor de noodkreten van de handelaars en dagelijkse gebruikers”, zegt Aartselaars burgemeester Sophie De Wit (N-VA). “Ook het Aartselaars gemeentebestuur is géén fan van de huidige lichtregeling. Ze zorgt voor sluipverkeer, roodlichtnegatie en agressief verkeersgedrag. Er zijn nu nieuwe onveiligheidsrisico's (lokaal en op de A12) zodat het omgekeerde wordt bereikt van wat met de aanpassingen werd beoogd. Onze inwoners geraken het dorp niet meer in of uit.
Ook wij pleiten reeds lang en met aandrang bij AWV voor een oplossing op korte termijn. Maar wel een nieuwe oplossing, met een evenwicht tussen veiligheid én vlotte doorstroming. De terugkeer naar de oude situatie biedt daartoe echter geen garantie. Daarvan weten we immers dat deze ook leidde tot chaos op de kruispunten, verkeersonveiligheid, fileleed én te hoog aantal ongevallen met gewonden en helaas ook doden. Deze kruispunten waren niet voor niets aangeduid als de zwartste van Vlaanderen. Daar kunnen we echt niet zomaar naar terugkeren.
Het momentum moet nu wel gegrepen worden om (in afwachting van een structurele oplossing met ondertunneling) iets beters uit te werken, met garanties op doorstroming én verkeersveiligheid. De huidige situatie is inderdaad ook onhoudbaar.”

“Het openstellen van de busbaan voor alle verkeer (bussen, rechtdoor- en rechtsafverkeer) biedt volgens het Aartselaars gemeentebestuur evenmin soelaas”, vult schepen van Mobiliteit Bart Lambrecht (N-VA) aan. “Andere vervoersmodi zoals het fietsverkeer en het openbaar vervoer mogen geen slachtoffer worden van een oplossing voor de doorstroming van het auto- en vrachtverkeer. Anders ontmoedig je het openbaar vervoer en krijg je nog meer verkeer. Op de koop toe maak je het rechts afslaan terug moeilijker als iedereen de busbaan gebruikt, wat dan weer nadelig is voor al onze inwoners. De busbanen vandaag zorgen overigens al voor meer capaciteit en scheiding van het verkeer. Voorheen was dit immers parking en leidde dit tot onveilige toestanden.”

“De optie van de noodbruggen hebben we vanuit de gemeente Aartselaar tenslotte al eerder aangebracht bij AWV”, besluit schepen van Economie Mark Vanhecke (N-VA). “Samen met VOKA en de omliggende gemeentebesturen werken we dat nu concreet verder uit. Alle betrokken burgemeesters en VOKA zaten overigens op 17 juni nog samen en volgende week is een nieuw overleg met AWV ingepland. Alle krachten worden zo gebundeld om een oplossing te vinden. Alle constructieve suggesties worden meegenomen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is