Nieuws

Alle nieuwsitems

N-VA en Groen zijn klaar met hun bestuursakkoord voor Aartselaar. Na enkele vergaderingen met intensief overleg is een toekomstvisie voor de komende legislatuur uitgewerkt. “Het waren zeer constructieve gesprekken, in een open geest en met wederzijds vertrouwen. We werken natuurlijk ook al langer …

Het bestuur van N-VA Aartselaar heeft haar mandaten ingevuld. Eerder raakte al bekend dat N-VA de komende legislatuur zal samenwerken met Groen, waarbij Groen één schepenzetel krijgt. De N-VA levert de burgemeester, vier schepenen en de gemeenteraadsvoorzitter. Sophie De Wit blijft vanzelfsprekend …

Op 18 december 2014, over deze onderwerpen: Burgerzaken, Jeugd

Op vraag van N-VA-gemeenteraadslid Anne Van Ruyssevelt wordt het reglement voor de begraafplaatsen in Aartselaar aangepast. Zo krijgen ouders voortaan de kans hun doodgeboren kindje, ook al is het nog maar enkele dagen of weken oud, te laten begraven of cremeren. “Vroeger kon dat alleen bij …

Op 15 juli 2014, over deze onderwerpen: Burgerzaken, Inspraak & Participatie

Om de zo veel tijd doemt het idee weer eens op: Vlaanderen moet minder gemeenten tellen en een hoop kleine gemeenten moeten daarom fusioneren. Het eerste potentiële fusierondje, waarbij de voorbije jaren gemeenten financieel werden gestimuleerd om vrijblijvend te fusioneren, leverde alvast geen …