Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 24 januari 2021, over deze onderwerpen: Jeugd, Onderwijs

Vandaag werd op een veiligheidsoverleg met de zes burgemeesters van de Rupelstreek en Aartselaar de huidige coronasituatie geanalyseerd en besproken. De geruststellende resultaten van de grootschalige tests in het Sint-Jozefinstituut in Kontich en OLFA Elsdonk Edegem leiden ertoe dat de bijkomende …

Op 18 januari 2021, over deze onderwerpen: Jeugd, Onderwijs, Sport

Naar aanleiding van de (mogelijke) uitbraak van de Britse Covid-variant in de gemeenten Edegem en Kontich, en de aldaar genomen maatregelen, hebben de verzamelde burgemeesters van de Rupelstreek en Aartselaar, conform de adviezen van de veiligheidscel en het CLB, beslist een sterke aanbeveling uit …

Op 2 juni 2020, over deze onderwerpen: Cultuur & Bibliotheek, Financiën & Begroting, Jeugd, Senioren, Sport

Vlaanderen trekt € 87 miljoen uit voor de lokale sport-, jeugd- en cultuurverenigingen die door de coronacrisis heel wat inkomsten mislopen hebben. Minister-president en Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon en Vlaams minister van Sport Ben Weyts menen dat deze steun het sociale weefsel van onze …

Woensdagavond 11 maart vond er een overleg plaats tussen de burgemeesters en de gouverneur van de provincie Antwerpen.Ook federaal gezondheidsinspecteur Winne Haenen en infectiologe Erika Vlieghe van het UZA waren aanwezig om medische duiding te geven bij de maatregelen die nodig zijn om de …

Op de gemeenteraad van 17 februari 2020 wordt "de grondenruil" goedgekeurd. De boomgaard van het park Solhof wordt daarbij geruild met de grote weide naast het sportcentrum. Met dit (veel) groter stuk grond wil het gemeentebestuur het sportcentrum uitbreiden met een natuurspeeltuin, bufferbekken, …

Recent verscheen in de media dat Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) subsidies gaf om schoolomgevingen verkeersveiliger te maken. Van de voorziene tien miljoen euro werd echter maar een deel uitgegeven, omdat slechts 14 Vlaamse gemeenten een dossier indienden. Eén van die 14 gemeenten is …