Anouk Beels

Gemeenteraadslid

Anouk kwam als 4-jarige terecht in Aartselaar. Ze studeerde af als logopediste in Antwerpen en oefent dit beroep als zelfstandige nog steeds met volle overgave uit. Ze is mama van drie kinderen.

Hobby's

Als jonge tiener kwam Anouk bij de KLJ terecht, eerst als lid daarna engageerde zij zich als enthousiaste leidster tot haar 24 ste. Op sportief vlak erfde zij de ouderlijke tennismicrobe over en kwam op 6-jarige leeftijd bij SVAT terecht waar ze nu nog steeds actief lid van is.

Politiek

Vanuit een gezonde interesse in de lokale gemeenschap kon het engagement in de gemeentepolitiek niet uitblijven. Anouk werd tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen vanop de 11e plaats rechtstreeks verkozen. Als gemeenteraadslid spande ze zich vooral in voor jeugd en onderwijs. Samen met fractievoorzitster Paula De Leeuw en onder het alziend oog van schepen Mark Vanhecke stond zij mee aan de wieg van de allereerste kindergemeenteraad van Aartselaar. Als voorzitster leidt zij elke vergadering in goede banen. Haar wens is nu om met de uitgezette bakens de continuïteit in onze aangename gemeente naar een nog hoger niveau te tillen.

Recente verhuis

Anouk verhuisde zeer recent naar de Stijn Streuvelslaan in wijk Ten Dorpe, voordien woonde ze in wijk Buerstede. In onze campagnefolders staat daarom nog haar vorige adres opgenomen.