Aartselaar maakt 150.000 euro vrij om Aartselaarse economie te ondersteunen

Op 24 maart 2020, over deze onderwerpen: Financiën & Begroting, Lokale Economie & Middenstand, Openbare werken

Het college van burgemeester en schepenen heeft vijf concrete maatregelen genomen om de Aartselaarse economie en het verenigingsleven te ondersteunen in deze coronatijden. De meest in het oog springende is een bon ter waarde van 10 euro die elke Aartselaarse inwoner zal krijgen om te besteden in Aartselaarse handelszaken die moeten sluiten tijdens deze coronacrisis. Daarvoor wordt 150.000 euro budget vrijgemaakt. Een latere inning van belastingen en het herschikken van openbare werken zijn twee andere concrete maatregelen die in het oog springen.

1) 150.000 euro voor bonnen van 10 euro

Het college wil aan de gemeenteraad voorleggen om elke inwoner binnenkort een op naam gemaakte bon van 10 euro te schenken. Die bon kan gebruikt worden in Aartselaarse winkels en horecazaken die door de coronamaatregelen de deuren moeten sluiten.

“We zijn met net geen 15.000 inwoners, dus de maatregel zal onze gemeente zo’n 150.000 euro kosten”, zegt burgemeester Sophie De Wit (N-VA). “Met zo’n bon hopen we dat onze inwoners na de crisis massaal eens langs gaan bij onze Aartselaarse winkels en horeca die nu de deuren moeten sluiten. De 10 euro is een eerste aanzet, maar hopelijk geven onze inwoners dankzij de bon nog wat meer uit. De bon komt er ook voor elke inwoner, groot en klein. Een gezin van vijf, zal dus vijf bonnen ter waarde van 10 euro ontvangen.”

2) Gemeentelijke belastingen worden pas geïnd vanaf 1 oktober

Aartselaar is een belastingvriendelijke gemeente. Het aantal belastingen waarvoor bedrijven moeten betalen, is zeer beperkt. Het gaat dan om een belasting op reclameborden groter dan 8m², een belasting op reclamedrukwerk en een belasting op drijfkracht.

“We zien dat andere gemeenten bedrijfsbelastingen, milieubelastingen, toeristenbelastingen of terrasbelastingen opschorten. Onze gemeente krijgt die vraag met deze crisis soms ook, maar wij hebben die belastingen in Aartselaar niet eens”, zegt schepen van Financiën Eddy Vermoesen (N-VA). “De beperkte belastingen die we wel hebben, worden vaak betaald door bedrijven wiens hoofdzetel niet in Aartselaar ligt, dus niet meteen door onze eigen middenstand zelf. Maar we hebben nu wel beslist om die pas vanaf 1 oktober te beginnen innen. Normaal gezien zou onze financiële dienst nu  met de inning starten. Dit uitstel geeft alle bedrijven wat extra financiële zuurstof.”

3) Openbare werken worden herschikt

Normaal ging voor de zomer nog drie maand hard worden gewerkt aan de talud van het Solhof. Daarbij moest ook de B. van Ertbornstraat een tijd lang worden onderbroken. In augustus start dan het rioleringsproject van de Kontichsesteenweg. Maar omdat de openbare werken nu stil vallen door de coronamaatregelen, kan die volgorde niet worden aangehouden.

“Voor de herstellingen aan de talud van het Solhof gaan we net een aannemer aanstellen”, zegt schepen van Leefmilieu René Lauwers (Groen), “maar ons studiebureau liet al weten dat die niet meer voor de zomer zal kunnen starten. Daardoor zullen die werken pas in het najaar kunnen doorgaan.”

“Dat heeft dan weer een rechtstreeks gevolg voor het rioleringsproject in de Kontichsesteenweg, dat normaal in augustus moest starten”, vult schepen van Openbare Werken Bart Lambrecht (N-VA) aan. “We kunnen niet én de B. van Ertbornstraat aan het Solhof, én de Kontichsesteenweg samen open leggen. De start van het rioleringsproject in de Kontichsesteenweg zullen we dan ook naar de zomer van 2021 uitstellen. Voor de bedrijven in de Kontichsesteenweg zal het goed nieuws zijn dat ze bij hun heropstart niet meteen geconfronteerd worden met rioleringswerken. Wat de invloed van deze verschuiving is op de openbare werken die later zijn gepland, gaan we nu nog na.”

4) Gemeentelijk overzicht met webshops en horeca met levering/afhaal

Verschillende winkels en restaurants die de deuren moeten sluiten, zijn nu creatief overgeschakeld naar een webshop. Sommige restaurants werken dan weer met afhaal of levering.

“We hebben nu opdracht gegeven aan onze dienst Economie om al die bedrijven en restaurants in kaart te brengen en op onze gemeentelijke website een overzicht te maken”, zegt schepen van Economie Mark Vanhecke (N-VA). “Op die manier hopen we dat onze inwoners makkelijker de weg vinden naar de Aartselaarse webshops en restaurants, en er bewust voor kiezen om lokaal te kopen. Op die manier blijft het inkomensverlies voor onze Aartselaarse ondernemers hopelijk wat beperkter.”

5) Verenigingen krijgen geen factuur voor niet-gebruikte accommodatie

Tot slot wordt er ook aan de verenigingen gedacht. Verenigingen die Aartselaarse zalen hadden gehuurd en die nu niet kunnen gebruiken, zullen daar vanzelfsprekend geen factuur voor krijgen.

“Ook verenigingen die reeds op voorhand hadden betaald voor gemeentelijke zaalaccommodatie, maar het niet konden gebruiken omdat door de coronamaatregelen de zalen sloten, zullen hun geld teruggestort krijgen. Dat geeft ons lokaal verenigingsleven wat extra zuurstof”, besluit schepen Hilde Heyman (N-VA).

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is